ประชาสัมพันธ์

แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรื่อง พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๙ วันนี้ ...

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ณ วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑) เพื่อนำปัจจัยไปดำเนินการก่อสร้างตึกมะเร็งรังสีวิทยา อาคารอาพาธสงฆ์ ...

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีและบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ฯ ร่วมด้วยชมรมเรือยธรรมและคนรู้ใจ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และ สวดมนต์ข้ามปี อธิษฐานจิต เพื่อนำสิริมงคลสู่ชีวิต ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ...

แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรื่อง พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๙ วันนี้ ...

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ณ วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑) เพื่อนำปัจจัยไปดำเนินการก่อสร้างตึกมะเร็งรังสีวิทยา อาคารอาพาธสงฆ์ ...

ทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" ทั้งนี้ คำว่า "อาสาฬหบูชา" สามารถอ่านได้ ๒ แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา ซึ่งจะประกอบด้วยคำ ๒ คำ คือ ...

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเวียนเทียนใต้แสงจันทร์ ในวันอาสาฬหบูชา วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักสงฆ์เขาพระครู ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ...

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมงาน "ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๔" สำหรับ พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โดยกำหนดการอยู่ปริวาสกรรมจะเริ่มตั้งแต่ วันศุกร์ที่ ๑ - ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔ นี้รวม ๑๐ ...

มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย และ พระธรรมฑูตสายประเทศอินเดียฯ ขอเชิญ “ร่วมบุญมหากุศล สร้างวัดไทยเชตวันมหาวิหาร ณ นครสาวัตถี ประเทศอินเดีย” ...

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีและบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ฯ ร่วมด้วยชมรมเรือยธรรมและคนรู้ใจ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และ สวดมนต์ข้ามปี อธิษฐานจิต เพื่อนำสิริมงคลสู่ชีวิต ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ...
ดูเพิ่มเติม