ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเหล่าพุทธบุตร พุทธบริษัท อุบาสก-อุบาสิกา ผู้ใคร่ในการปฏิบัติตนให้เข้าถึงพุทธธรรม ทุกท่านทั่วสารทิศร่วมปฏิบัติธรรมภาวนา เจริญสติปัฎฐาน ๔ <เเบบพองหนอ-ยุบหนอ> อย่างเข้มข้น ในป่าธรรมชาติอันสงบเงียบ ...

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวรธัมโมวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ความว่าเมื่อวันเด็กแห่งชาติมาถึงอีกครั้งหนึ่ง ...

อายุ ๙๘ ปี พรรษา ๗๗ 'ฟ้าหญิงเล็ก' สรงศพ ราชทานเพลิง ๕ มี.ค. คนนับแสนร่วมอาลัย เปิดคำสั่งพินัยกรรม ชาวพุทธเศร้าโศก 'หลวงตามหาบัว' ละสังขารอย่างสงบแล้วที่วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี เมื่อเวลา ๐๓.๕๓ น. สิริอายุ ๙๘ พรรษา ๗๗ ...

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง เสวยมาฆฤกษ์ เมื่อ ๒๕๙๙ ปีมาแล้ว จัดวันนั้น เป็นวันมาฆบูชา ...

ขอเชิญเหล่าพุทธบุตร พุทธบริษัท อุบาสก-อุบาสิกา ผู้ใคร่ในการปฏิบัติตนให้เข้าถึงพุทธธรรม ทุกท่านทั่วสารทิศร่วมปฏิบัติธรรมภาวนา เจริญสติปัฎฐาน ๔ <เเบบพองหนอ-ยุบหนอ> อย่างเข้มข้น ในป่าธรรมชาติอันสงบเงียบ ...

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล ...

วันนี้ ( ๑๑ มี.ค.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแจ้งว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม กรรมการมหาเถรสมาคม ได้มรณภาพลงแล้ว เมื่อเวลา ๐๑.๐๕ น.ยังกุฏิในวัดชนะสงคราม โดยคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ ...

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง เสวยมาฆฤกษ์ เมื่อ ๒๕๙๙ ปีมาแล้ว จัดวันนั้น เป็นวันมาฆบูชา ...

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท วันวิสาขบูชา ๒๕๕๔ ใจความว่า"วันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ...

อายุ ๙๘ ปี พรรษา ๗๗ 'ฟ้าหญิงเล็ก' สรงศพ ราชทานเพลิง ๕ มี.ค. คนนับแสนร่วมอาลัย เปิดคำสั่งพินัยกรรม ชาวพุทธเศร้าโศก 'หลวงตามหาบัว' ละสังขารอย่างสงบแล้วที่วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี เมื่อเวลา ๐๓.๕๓ น. สิริอายุ ๙๘ พรรษา ๗๗ ...

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวรธัมโมวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ความว่าเมื่อวันเด็กแห่งชาติมาถึงอีกครั้งหนึ่ง ...

มหาชนร่วมรับเสด็จฯ งานพระราชทานเพลิงกราบคารวะสรีระศพ  พระวิสุทธิธรรมมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) เป็นครั้งสุดท้าย ณ วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี ในวันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ศกนี้ ติดตามหมายกำหนดการได้ที่ ...
ดูเพิ่มเติม