ประชาสัมพันธ์

สาส์นจากพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

...

พระโอวาทวันมาฆบูชา ๒๕๕๓ สมเด็จพระสังฆราช

พระโอวาท
วันมาฆบูชา ๒๕๕๓

วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๔ เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง เสวยมาฆฤกษ์ เมื่อ ๒๕๙๘ ปีมาแล้ว จัดวันนั้น เป็นวันมาฆบูชา ด้วยสมเด็จพระบรมศาสดา ทรงประกาศหัวใจพระพุทธศาสนา ๓

...

พระวรธัมโมวาท วันเด็ก ๒๕๕๓ ของสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระวรธัมโมวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ความว่า

"วันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติ

...

เชิญร่วมปฏิบัติธรรม ภาวนามหากุศลแด่องค์ภูมิพลมหาราช ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

เนื่องในวโรกาส "วันพ่อแห่งชาติ" ๕ ธันวามหาราช วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย ขอเรียนเชิญชวนญาติธรรมในทางจิต มิตรในทางธรรมทุกๆ ท่าน

...

วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ขอเชิญร่วมงานบุญใหญ่ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญใหญ่ ๓ งาน เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ได้แก่ พิธีบรรพชาสามเณร งานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ และงานพิธีกฐินพระราชทาน

งานฉลองพระชนมายุ ๙๖ พรรษา (๘ รอบ) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เนื่องในวาระงานฉลองพระชนมายุ ๙๖ พรรษา (๘ รอบ) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ

...

ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย ณ เสถียรธรรมสถาน

ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ปราโมทย์ ปราโมชฺโช ในวันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ เสถียรธรรมสถาน ...

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรม โดย หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรม โดย หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก ประธานสงฆ์วัดป่าขันติธรรม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ

...

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดบรรพชาสามเณรเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 77 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดี

...

ภาพบรรยากาศฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ผ่านมาแล้ว ๔ ครั้ง สำหรับการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ซึ่งครั้งนี้เป็นการฝึกอบรม ครั้งที่ ๔/๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ที่ผ่านมานี้ ทางเว็บไซต์พุทธะดอทคอม

...

ภาพบรรยากาศกิจกรรม วันวิสาขบูชา นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรหนังสือดี และ บรรยายธรรม

ช่อง 3 จับมือ กระทรวงวัฒนธรรม และ สำนักพิมพ์ ดีเอ็มจี

ร่วมทำบุญวันวิสาขบูชาในกิจกรรม “นุ่งผ้าไทย

...

กำหนดการพิธีวันวิสาขบูชา และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

กำหนดการ
พิธีวันวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ
ที่มณฑลพิธีหน้าวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
๑๗,๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑
...

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรหนังสือดี เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๒

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ

บริษัท มาลีนนท์ทาวเวอร์ จำกัด

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมงานวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๒
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗

...

ภาพบรรยากาศพิธีเททองหล่อพระพุทธรูประจำพระชนมวาร (พระประจำวันศุกร์) และพระพุทธชินสีห์ ณ มณฑลพิธี สนามวัดบวรนิเวศวิหาร

เมื่อวานนี้ (21 เมษายน 2552 )  ท่านรองกรรมการผู้จัดการ

นายประชุม มาลีนนท์ ,  นางสาวรัตนา มาลีนนท์  ในนาม

นาย วิชัย –นางสมศรี มาลีนนท์”

...

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับชมรายการธรรมในใจ ตอนพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา ในหัวข้อเรื่อง ไม่ประมาท

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓
ร่วมกับ
รายการธรรมในใจ และ เว็บไซต์พุทธะ

ภาพบรรยากาศพิธีเททองหล่อองค์พระประธาน และปฏิบัติธรรม

พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีเททองหล่อองค์พระประธานกันอย่างหนาแน่น

พุทธศาสนิกชน ให้ความสนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีเททองหล่อองค์พระประธาน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์

...

คณะผู้แทนพระสงฆ์วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญเข้ารับประทานพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะผู้แทนพระสงฆ์วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จ.เชียงราย โดยพระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร) ประธานสงฆ์เจ้าอาวาส วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จ.เชียงราย คุณประชุม-

...