ประชาสัมพันธ์

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้จัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นปกติประจำทุกปีมาร่วม ๒๐ กว่าปีเป็นต้นมา ซึ่งในทุกครั้งจะมีญาติธรรมที่สนใจในการปฏิบัติธรรมได้มาร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ...

วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนรถไฟ) นิทรรศการ“ภาพพิศเจริญ ชุด ๒” กับอมตธรรมแห่งสองศรีพระศาสนา (พุทธทาสภิกขุ-ปัญญานันทภิกขุ) โดย กลุ่ม สห+ภาพ ...

ครู-นร.โรงเรียนแจ้งวิทยา เมืองสงขลา แต่งชุดขาววันพระ รับศีลฟังธรรม ยกย่องเป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมศีลธรรม เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนแจ้งวิทยา ใน อ.เมือง จ.สงขลา ...

เนื่องจากบางวัดไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ตามปกติจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ เกิดขึ้นในวันที่ ๔ มิ.ย. เวลา ๐๖.๓๐-๐๙.๓๐ น. ที่อุทยานเบญจสิริ... เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ...

ผู้แทนทูลกระหม่อมฯ มีกำหนดร่วมพิธีปิดป่าเปิดงาน "นมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ" และสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง-ราชินี ประจำปี ...

หลังการมรณภาพของ "พระเทพโพธิวิเทศ" หรือ "หลวงพ่อทองยอด ภูริปาโล" เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย และหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ซึ่งถือเป็นพระธรรมทูตรุ่นบุกเบิกในประเทศอินเดีย ...

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบโครงการสังฆราชบูชา พระชันษา ๑๐๐ ปี ตามที่สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ...

เนื่องจากบางวัดไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ตามปกติจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ เกิดขึ้นในวันที่ ๔ มิ.ย. เวลา ๐๖.๓๐-๐๙.๓๐ น. ที่อุทยานเบญจสิริ... เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ...

ครู-นร.โรงเรียนแจ้งวิทยา เมืองสงขลา แต่งชุดขาววันพระ รับศีลฟังธรรม ยกย่องเป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมศีลธรรม เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนแจ้งวิทยา ใน อ.เมือง จ.สงขลา ...

วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนรถไฟ) นิทรรศการ“ภาพพิศเจริญ ชุด ๒” กับอมตธรรมแห่งสองศรีพระศาสนา (พุทธทาสภิกขุ-ปัญญานันทภิกขุ) โดย กลุ่ม สห+ภาพ ...

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้จัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นปกติประจำทุกปีมาร่วม ๒๐ กว่าปีเป็นต้นมา ซึ่งในทุกครั้งจะมีญาติธรรมที่สนใจในการปฏิบัติธรรมได้มาร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ...
ดูเพิ่มเติม