ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ปริวาสกรรม ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ประจำปี ๒๕๕๒

<p>ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ปริวาสกรรม<br />
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ (ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ,ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม<br />
ประจำจังหวัดเชียงราย)</p>
...

พระดำรัสถวายพระพร ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันที่ ๕ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๕๕๑

พระพุทธภาษิตบทหนึ่ง

...

โครงการผ้าป่ามหากุศลสมเด็จพระสังฆราช สร้างเสริมบุญบารมี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างมหาทาน เสริมบุญบารมี ร่วมพระกุศลกับสมเด็จพระสังฆราช

ในเทศกาลปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ที่กำลังจะมาถึง โดยได้ทำบุญใหญ่ ๓

...

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างพระธาตุเจดีย์และหอพระไตรปิฎก วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างพระธาตุเจดีย์และหอพระไตรปิฏก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และบูชาผู้มีพระคุณทั้งหลายที่มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

...

ภาพบรรยากาศงานทอดกฐินสามัคคีจัดสร้างพระอุโบสถ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๑

พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ฉลองผ้ากฐิน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เมื่อวันเสาร์ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑

...

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับชมรายการธรรมในใจ ตอนพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ ๒๕๕๒ ในหัวข้อเรื่อง สติ

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓
ร่วมกับ
รายการธรรมในใจ และ เว็บไซต์พุทธะ
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับชม รายการธรรมในใจ ตอนพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่

...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี จัดสร้างพระอุโบสถ โดย พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสังวโร ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย
บ้านถ้ำพระ ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม

...

โครงการเยี่ยมชมวัดเทวราชกุญชร สัมผัสวัฒนธรรม พระอารามงามวิจิตร

โครงการเยี่ยมชมวัดเทวราชกุญชร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ความสำคัญแห่งตำนานวัดเทวราชกุญชร และน้อมนำจิตใจให้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา

...

พระดำรัสถวายพระพร ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระดำรัสถวายพระพร
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๑๒

...

พระโอวาท วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๑ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระโอวาท
วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๑
(สมเด็จพระญาณสังวร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันบูชาที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา

...

คณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือพระสงฆ์ และประชาชนชาวพม่า

รายงานพิเศษที่ ๒/๒๕๕๑ วันที่ ๒๒​ พฤษภาคม ๒๕๕๑

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑) เวลา ๑๖.๑๙ น. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานวโรกาสให้ พระ ดร.

...

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไซโคลนนาร์กิส

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไซโคลนนาร์กิสประเทศสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑

...

พระโอวาท วันวิสาขบูชา ๒๕๕๑ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระโอวาท
วันวิสาขบูชา ๒๕๕๑
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา

...

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร

ภายหลังจากที่พระคุณเจ้าหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร ได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นมานั้น คณะศิษยานุศิษย์ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลถวายแด่หลวงปู่เป็นประจำทุกปีมา และในปีนี้ นับเป็นปีที่

...

หมายกำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

มหาชนร่วมรับเสด็จฯ งานพระราชทานเพลิงกราบคารวะสรีระศพ  พระวิสุทธิธรรมมงคล

...