ประชาสัมพันธ์

ทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างโบสถ์ดินแห่งแรกของประเทศไทย (๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔) พระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนในการสร้างพระอุโบสถดิน วิเวกอาศรมกุฏิดิน ...

จริต คือ อะไร แนวคิดเกี่ยวกับ จริต ซึ่งเป็นทฤษฏีบุคลิกภาพที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีการใช้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมานานกว่า ๒,๕๐๐ ปี ปรากฏหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฏก คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ...

ทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" ทั้งนี้ คำว่า "อาสาฬหบูชา" สามารถอ่านได้ ๒ แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา ซึ่งจะประกอบด้วยคำ ๒ คำ คือ ...

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเวียนเทียนใต้แสงจันทร์ ในวันอาสาฬหบูชา วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักสงฆ์เขาพระครู ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ...

ทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างโบสถ์ดินแห่งแรกของประเทศไทย (๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔) พระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนในการสร้างพระอุโบสถดิน วิเวกอาศรมกุฏิดิน ...

จริต คือ อะไร แนวคิดเกี่ยวกับ จริต ซึ่งเป็นทฤษฏีบุคลิกภาพที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีการใช้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมานานกว่า ๒,๕๐๐ ปี ปรากฏหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฏก คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ...

ทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" ทั้งนี้ คำว่า "อาสาฬหบูชา" สามารถอ่านได้ ๒ แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา ซึ่งจะประกอบด้วยคำ ๒ คำ คือ ...

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเวียนเทียนใต้แสงจันทร์ ในวันอาสาฬหบูชา วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักสงฆ์เขาพระครู ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ...

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมงาน "ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๔" สำหรับ พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โดยกำหนดการอยู่ปริวาสกรรมจะเริ่มตั้งแต่ วันศุกร์ที่ ๑ - ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔ นี้รวม ๑๐ ...

มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย และ พระธรรมฑูตสายประเทศอินเดียฯ ขอเชิญ “ร่วมบุญมหากุศล สร้างวัดไทยเชตวันมหาวิหาร ณ นครสาวัตถี ประเทศอินเดีย” ...

เสถียรธรรมสถานจัดประชุมครั้งใหญ่ รวมนักบวชหญิงกว่า ๒ พันคนทั่วโลก เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ...

ขอเชิญเหล่าพุทธบุตร พุทธบริษัท อุบาสก-อุบาสิกา ผู้ใคร่ในการปฏิบัติตนให้เข้าถึงพุทธธรรม ทุกท่านทั่วสารทิศร่วมปฏิบัติธรรมภาวนา เจริญสติปัฎฐาน ๔ <เเบบพองหนอ-ยุบหนอ> อย่างเข้มข้น ในป่าธรรมชาติอันสงบเงียบ ...

เนื่องจากบางวัดไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ตามปกติจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ เกิดขึ้นในวันที่ ๔ มิ.ย. เวลา ๐๖.๓๐-๐๙.๓๐ น. ที่อุทยานเบญจสิริ... เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ...

ครู-นร.โรงเรียนแจ้งวิทยา เมืองสงขลา แต่งชุดขาววันพระ รับศีลฟังธรรม ยกย่องเป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมศีลธรรม เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนแจ้งวิทยา ใน อ.เมือง จ.สงขลา ...

วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนรถไฟ) นิทรรศการ“ภาพพิศเจริญ ชุด ๒” กับอมตธรรมแห่งสองศรีพระศาสนา (พุทธทาสภิกขุ-ปัญญานันทภิกขุ) โดย กลุ่ม สห+ภาพ ...

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้จัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นปกติประจำทุกปีมาร่วม ๒๐ กว่าปีเป็นต้นมา ซึ่งในทุกครั้งจะมีญาติธรรมที่สนใจในการปฏิบัติธรรมได้มาร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ...
ดูเพิ่มเติม