พุทธะดอทคอม

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมรายการ “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ในหัวข้อ "เข้าพรรษาอย่างไร...ใจถึงธรรม" ...

เว็บไซต์พุทธะ รับมอบหนังสือทรงคุณค่าจากมูลนิธิบ้านอารีย์ ตามโครงการมอบหนังสือธรรมะอารีย์ “ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการบรรลุธรรม” ซึ่งมูลนิธิบ้านอารีย์จัดโครงการมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุด โรงเรียน ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมรายการ “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ในหัวข้อ "ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคาสู่นิพพาน" ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมรายการ “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ในหัวข้อ "ปฏิบัติธรรมอย่างไร ใจเป็นสุข" ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมรายการ “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ในหัวข้อ "เข้าพรรษาอย่างไร...ใจถึงธรรม" ...

เว็บไซต์พุทธะ รับมอบหนังสือทรงคุณค่าจากมูลนิธิบ้านอารีย์ ตามโครงการมอบหนังสือธรรมะอารีย์ “ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการบรรลุธรรม” ซึ่งมูลนิธิบ้านอารีย์จัดโครงการมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุด โรงเรียน ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมรายการ “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ในหัวข้อ "ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคาสู่นิพพาน" ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมรายการ “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ในหัวข้อ "ปฏิบัติธรรมอย่างไร ใจเป็นสุข" ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมรายการ “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ในหัวข้อ "ฝึกจิตพิชิตใจ ถวายองค์ราชัน" ...

ขอเชิญร่วมงาน “ธรรมะชำระใจ เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๕” เชิญร่วมนมัสการ “พระบรมสารีริกธาตุ, พระอรหันตธาตุ, และพระพุทธรูปสำคัญ” และฟังเทศนาธรรมเรื่อง “เมตตา ภาวนา มรรคาสู่นิพพาน” โดยพระอาจารย์ “มิตซูโอะ คเวสโก” ...

เว็บไซต์พุทธะขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมรายการ “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในหัวข้อ "อยู่กันด้วยความรัก" โดยพระวิปัสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ...

เว็บไซต์พุทธะขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมบรรยายในหัวข้อ "ปล่อยวางอย่างไม่ประมาท" โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ...

เว็บไซต์พุทธะขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรม “แสงธรรมส่องใจ” ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ ในหัวข้อ "การบรรลุธรรมตามลำดับ" โดยพระวิปัสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ...

เว็บไซต์พุทธะขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรม “แสงธรรมส่องใจ” ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ ในหัวข้อ "วิปัสสนาญาณ ๙" โดยพระวิปัสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ ...

เว็บไซต์พุทธะขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรม “แสงธรรมส่องใจ” ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ในหัวข้อ "หัวใจพระพุทธศาสนา" โดยพระวิปัสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ – ...

เว็บไซต์พุทธะขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรม “แสงธรรมส่องใจ..ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ” ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ในหัวข้อ "การเจริญสติ" โดยพระวิปัสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ...
ดูเพิ่มเติม