พุทธะดอทคอม

วันพฤหัสบดี, ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ๑๗:๓๙ น.

ภาพกิจกรรม แสงธรรมส่องใจ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๔

เว็บไซต์พุทธะดอทคอมขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญญาติธรรมทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมกิจกรรม "แสงธรรมส่องใจ ครั้งที่ ๔/๖ ปี ๒๕๕๔" ในหัวข้อ "หัวใจพระพุทธศาสนา" ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา เว็บไซต์พุทธะดอทคอมได้รวบรวมภาพกิจกรรมดังกล่าวไว้สำหรับท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปครับ

อ่านเพิ่มเติม ...

เว็บไซต์พุทธะดอทคอมขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญญาติธรรมทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมกิจกรรม "แสงธรรมส่องใจ ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๓/๖ ปี ๒๕๕๔" ในหัวข้อ "การเจริญสติ" ที่จัดขึ้น ณ​ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ) สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา เว็บไซต์พุทธะดอทคอมได้รวบรวมภาพกิจกรรมดังกล่าวไว้สำหรับท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปได้พิจารณาครับ

อ่านเพิ่มเติม ...

เว็บไซต์พุทธะดอทคอมขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญญาติธรรมทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมกิจกรรม "แสงธรรมส่องใจ ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๒/๖ ปี ๒๕๕๔" ในหัวข้อ "การปฏิบัติธรรมไปตามลำดับ" ที่จัดขึ้น ณ​ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ) สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา เว็บไซต์พุทธะดอทคอมได้รวบรวมภาพกิจกรรมดังกล่าวไว้สำหรับท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปได้พิจารณาครับ

อ่านเพิ่มเติม ...

ภาพกิจกรรม แสงธรรมส่องใจ ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๔

อ่านเพิ่มเติม ...

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา