ประมวลภาพปี ๒๕๕๒

เว็บไซต์พุทธะจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโครงการ “อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑” ครั้งที่ ๒/๖ หลังจากที่ได้จัดกิจกรรม “อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖" ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ ...

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ร่วมกับ รายการธรรมในใจ ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมชมรายการ ธรรมในใจ ตอนพิเศษเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๓ โดยวิทยากรรับเชิญ คุณรสนา โตสิตระกูล และ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ณ ...

...

...

เมื่อวานนี้ (๒๑ เมษายน ๒๕๕๒) ท่านรองกรรมการผู้จัดการ นายประชุม มาลีนนท์, นางสาวรัตนา มาลีนนท์ ในนาม “นายวิชัย –นางสมศรี มาลีนนท์” พร้อมด้วยภรรยาท่านรองกรรมการผู้จัดการ นางสกลศรี มาลีนนท์ ในนาม “นายสัมฤทธิ์ ...

เว็บไซต์พุทธะจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโครงการ “อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑” ครั้งที่ ๓/๖ ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๖" เมื่อ วันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๒ ณ ...