พุทธะดอทคอม

วันพฤหัสบดี, ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๑๒:๐๕ น.

หนังสือสวดมนต์ข้ามปี ฉบับมหาเถรสมาคมประกาศใช้ ๒๕๕๗

หนังสือสวดมนต์ข้ามปี ฉบับมหาเถรสมาคมประกาศใช้ ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม ...

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ฉบับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพฤหัสบดี, ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๑๑:๕๒ น.

สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ลงมือทำ ตลอดปี ๒๕๕๗

สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ลงมือทำ ตลอดปี ๒๕๕๗ ฉบับ สสส.

อ่านเพิ่มเติม ...

บทเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๕๗ ฉบับ กรมการศาสนา

ที่มา: กรมการศาสนา

อ่านเพิ่มเติม ...

วันศุกร์, ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑๔:๑๕ น.

วันมาฆบูชารำลึก ๒๕๕๖ โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

แต้มบันทึกวันมาฆบูชารำลึก วันแห่งความรัก เมตตา มหากรุณา อันยิ่งใหญ่ของ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นดวงตาของโลก นำสัตว์พ้นจากวัฏสงสาร ถึง อมตพระนิพพาน เป็นที่สุด

อ่านเพิ่มเติม ...

หน้าที่ 1 จาก 8 หน้า

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา