พุทธะดอทคอม

วันพุธ, ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๓:๔๘ น.

ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๓๔ หลวงปู่ทองดี อนีโฆ

ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) และ พระครูอุดร ฐานุตฺตโร วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓๔ วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพฤหัสบดี, ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๑๘:๒๗ น.

ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต

ธรรมบรรยายโดย ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓๓ วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม ...

วันศุกร์, ที่ ๐๕ เมษายน ๒๕๕๖ ๑๓:๕๘ น.

ฟอร์แมตจิต ดีลีทกรรม โดย พระราชญาณกวี

ธรรมบรรยายเรื่อง “ฟอร์แมตจิต ดีลีทกรรม” โดย พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓๒ วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพฤหัสบดี, ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ๐๙:๕๔ น.

ธรรมะเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๖ โดยพระอาจารย์อินทร์ถวาย

ธรรมบรรยายเนื่องใน “วันมาฆบูชา ๒๕๕๖” โดย พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓๑ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม ...

วันอังคาร, ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ๑๖:๑๐ น.

ธรรมดี เพื่อชีวีงาม โดย สมเด็จพระวันรัต

ธรรมบรรยายเรื่อง “ธรรมดี เพื่อชีวีงาม” โดย สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมฺคุตฺโต) ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓๐ วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม ...

หน้าที่ 1 จาก 9 หน้า

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา