การบรรลุธรรมตามลำดับ โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)

ธรรมบรรยาย “แสงธรรมส่องใจ” ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ ในหัวข้อ "การบรรลุธรรมตามลำดับ" โดยพระวิปัสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

การบรรลุธรรมตามลำดับ โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
Watch the video

ธรรมบรรยาย “แสงธรรมส่องใจ” ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ ในหัวข้อ "การบรรลุธรรมตามลำดับ" โดยพระวิปัสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร