พุทธะดอทคอม

วันอังคาร, ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ๑๕:๒๖ น.

การพัฒนาปัญญาหรือการพัฒนาพุทธิภาวะ

ตามที่ประมวลมาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ยกมาแสดงไว้ ๕ ประการคือ

ปรโตโฆสะ

หมายถึง การมีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ กัลยาณมิตร สำคัญมาก ถ้าเราได้พบกัลยาณมิตรที่ดีจะส่งเสริมให้เรามีปัญญาขึ้น เช่น การที่เราคบค้าสมาคมกับผู้มีศีลมีธรรม เรียกว่า สัปปุริสสังเสวะ คือ การเสวนากับสัตบุรุษ ผู้ใดมาคบค้าสมาคมกับคนดี ย่อมมีปัญญามีคุณธรรมเกิดขึ้น

ตัวอย่างเรื่องสมัยพุทธกาล ยกเป็นตัวอย่างถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม แม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังคล้อยตาม อยู่ใกล้อะไรก็เป็นอย่างนั้น

พระโพธิสัตว์ ถือกำเนิดเป็นอำมาตย์ในเมืองพาราณสีมีช้างมงคลเชือกหนึ่งชื่อมหิลามุข เป็นช้างดีที่ฝึกมาดีมีระเบียบเรียบร้อย แต่อยู่มาวันหนึ่งเกิดผิดปรกติ จับควาญช้างฟาดตาย คนอื่นๆ ก็ตายไปอีกหลายคน พระราชาแปลกพระทัย จึงให้อำมาตย์มาตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้น ช้างจึงผิดปรกติกลายเป็นช้างดุร้ายนิสัยไม่ดี

อ่านเพิ่มเติม ...

วันศุกร์, ที่ ๐๘ มกราคม ๒๕๕๓ ๑๖:๕๑ น.

ความมุ่งหมายของการฟังธรรม

ความมุ่งหมายของการฟังธรรม

ความมุ่งหมายของการฟังธรรมนั้น มีอยู่ ๕ ประการ คือ

  • ฟังธรรมเอาบุญ
  • ฟังธรรมเอาความรู้
  • ฟังธรรมเพื่อเป็นอุปนิสัย
  • ฟังธรรมเพื่อปฏิบัติ
  • ฟังธรรมเพื่ออุทิศส่วนบุญ

อ่านเพิ่มเติม ...

วันศุกร์, ที่ ๐๘ มกราคม ๒๕๕๓ ๑๖:๔๓ น.

อย่าทำผิดทั้งชีวิต

สมัยนี้มีผู้ชอบกล่าวว่า เงินไม่มีเกียรติไม่มี นั่นไม่ใช่ความถูกต้อง เป็นความรู้สึกของคนบางคนเท่านั้น คนบางคนที่มีความเห็นผิดเป็นชอบ เท่านั้นที่จะมีความรู้สึกว่า คนไม่มีเงินเป็นคนไม่มีเกียรติ เงินกับเกียรติมิใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มิใช่เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ คนไม่มีเงินแต่มีเกียรติก็มีอยู่ คนมีเงินแต่ไม่มีเกียรติก็มีอยู่ ความสำคัญอยู่ที่ว่า เงินที่มีหรือที่ได้นั้นเป็นเงินที่จะทำให้เกียรติยศชื่อเสียงสิ้นไปหมดหรือไม่ ควรจะพิจารณาให้รอบคอบในเรื่องนี้ โดยเฉพาะผู้ที่ยังคำนึงถึงชื่อเสียงเกียรติยศของตนเอง และของวงศ์ตระกูล

อ่านเพิ่มเติม ...

วันพุธ, ที่ ๐๖ มกราคม ๒๕๕๓ ๑๔:๓๙ น.

ผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้มีบุญสูงสุด

ผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้มีบุญสูงสุด

ผู้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีบุญอย่างยิ่ง แต่ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนา คือปฏิบัติให้จริงตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเป็นผู้มีบุญสูงสุด พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประเสริฐสุด ไม่มีที่เปรียบได้ เพราะพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะพาไปให้รู้จักพลังพิเศษ คือความคิดที่สามารถทำลายความทุกข์ได้ ตั้งแต่ทุกข์น้อย จนถึงทุกข์ทั้งปวง จนถึงเป็นผู้ไกลทุกข์สิ้นเชิง ไม่มีเวลากลับมาให้เป็นทุกข์อีกเลยตลอดไป ผู้มีพลังพิเศษพาหนีทุกข์ได้ พาดับทุกข์ได้ พาพ้นทุกข์ได้ คือผู้มีความคิดพิเศษ และความคิดพิเศษนี้เกิดได้จากความรู้จักปฏิบัติพระพุทธศาสนาเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม ...

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา