พุทธะดอทคอม

พระครูจันทนิภากรได้เมตตารับนิมนต์มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ในการจัดกิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ซึ่งจัดโดย เว็บไชต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ในวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม ๔ กรุงเทพมหานคร โดยในครั้งที่ ๖ นี้ พระอาจารย์ได้แสดงธรรมบรรยาย เรื่อง ทางแห่งความเจริญ ธรรมะ ๔ ค คือ ๑. ครองตน ๒. ครองคน ๓. ครองงาน และ ๔. ครองใจ เพื่อให้ญาติธรรมทุกท่านได้น้อมนำเอา "ธรรมะ ๔ ค" นี้ ไปปฏิบัติตาม ให้บังเกิดความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตต่อไป

เผยแพร่ใน วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมะติดปีก No.7/2550 โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

เผยแพร่ใน พระธรรมเทศนา

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา