พุทธะดอทคอม

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล)

ประวัติพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโพธิวิเทศ

คณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ แจ้งว่า ด้วยพระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย และหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ได้มรณภาพด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หลังจากได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ตึกวชิรญาณ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๗ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร สิริอายุ ๘๓ พรรษา ๖๓ สร้างความเศร้าสลดใจของบรรดาคณะศิษย์เป็นอย่างยิ่งนั้น

เผยแพร่ใน ประชาสัมพันธ์

วิดิทัศน์ธรรม

ธรรมประพันธ์

เสียงอ่านธรรม

พระธรรมเทศนา