พระอรหันตธาตุ

ขอเชิญร่วมงาน ธรรมะชำระใจ เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๕