มหาเถรสมาคม

คำถวายสังฆทาน-คาถาอุทิศถวายส่วนกุศล แด่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จากสมเด็จพระวันรัต