เทศน์มหาชาติ

ลอยกะโหล้ง ย้อนอดีตประเพณีเก่าแก่ลำพูน
เทศน์มหาชาติ