จังหวัดเลย

หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ