วันลอยกระทง

ประวัติวันลอยกระทง
ลอยกะโหล้ง ย้อนอดีตประเพณีเก่าแก่ลำพูน