หลวงพ่อรักศักดิ์ ฐิโตภาโส

วัดป่าธรรมแสงทอง
เชิญร่วม บุญกฐิน เพื่อสร้างพระอุโบสถ วัดป่าธรรมแสงทอง