พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี จัดสร้างพระอุโบสถ โดย พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสังวโร ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร
จากธาตุรู้สู่ความว่าง โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร
ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร
ธรรมบท ธรรมานุสรณ์ ครบรอบอายุ ๕๐ ปี พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร
ธรรมวันพ่อ ๒๕๕๕ โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร
ธรรมะคือคุณากร พระครูบาบุญชุ่ม เมตตาแสดงธรรม ๒๘ มิ.ย. ๕๙
ธรรมะวันแม่แห่งชาติ โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร
ธรรมะวันแม่แห่งชาติ โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร
ธรรมเมตตา วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๗ โดยพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร
บันทึกธรรม ถวายพระพรชัย โดยพระครูบาบุญชุ่ม
บันทึกธรรม โดยพระครูบาบุญชุ่ม เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปาฐกฐาธรรม โดยพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร
พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร
พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร เมตตาแสดงธรรม ๑๖ ธันวาคม ๕๘
พระครูบาบุญชุ่ม เมตตาแสดงธรรม ๒๘ มิ.ย. ๕๙
พระเวสสันดรชาดก โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร
มูลนิธิพระครูบาบุญชุ่มขอเชิญร่วมพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา ณ ดอยเวียงแก้ว จังหวัดเชียงราย
วันมาฆบูชารำลึก ๒๕๕๖ โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร
วันวิสาขบูชารำลึก โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร