สื่อธรรมะ

Kusaladharo memorial book
ธรรมประพันธ์

อนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสสธโร

น้อมบูชาเป็นนิจนิรันดร์ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และการดับไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดาๆ แห่งสังขารทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เมื่อถึงเวลาไป หมดก็ต้องหมด ถึงเวลาดับก็ต้องดับ ไม่มีผู้ใดสามารถรั้งไว้ได้ แต่...

พุทธศาสนสถาน

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่
วัดไทย

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) บ้านพระธาตุ  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) สมัยนั้น กำนันที่นั่นเล่าว่า บนดอยนี้เดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีชาวบ้านเห็นเป็นแ...

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)
สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)

หลวงปู่คำดี ปภาโส ท่านเป็นเกจิอาจารย์กรรมฐานรูปหนึ่ง ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม “หลวงปู่ค...

ฟังธรรม

พระพุทธเจ้า

บุรุษหนุ่มผู้เข็ญใจ
ปฐมบทเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

การสร้างพระบารมีเริ่มแรก

การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้า เพื่อบ่มพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศรีศากยมุนี “โคดม” พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าประเภท “พระปัญญาธิกะ” คือ ทรงยิ่งด้วยพระปัญญา พระองค์...

ความรู้ในพระพุทธศาสนา

ปกิณกธรรม

อย่าดูถูกคนอื่น ดูถูกตัวเองดีกว่า

บันทึกวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ อริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ทุกข์ คือ นาม+รูป กาย+ใจ การฟุ้งซ่านขึ้นมาเอง คิดนู่นคิดนี่ เศร้าโศก ร้องไห้ เสียใจ ทุกขสัจจะ คือ รู้จักทุกข์ แต่ถ้าไม่รู้จักทุกข์กล...

ปกิณกธรรม

ใจของคนเราทุกคนนี้ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย

เราทุกคนที่เป็นคนหรือเป็นมนุษย์ ก็มีส่วนประกอบทั้งหมดด้วยอาการสามสิบสองอย่าง เริ่มจากผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ที่ตอนที่เราเข้าพิธีอุปสมบทน่ะ ต้องบอกกรรมฐานก่อนที่จะ ครองผ้ากาสาวพัสตร์ นี้คือหน้าที่การงานที...

ปกิณกธรรม

สมาธิมันสั้น เพราะพากันตามกิเลสกัน

ทุกท่านทุกคนน่ะสมาธิมันสั้น เพราะเราพากันตามกิเลสกัน ต้องพากันมามีสติสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัว ถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวน่ะ สิ่งที่เป็นอดีต เค้าก็จะอ่อนกําลังลงจนสงบลงได้ในที่สุด

ทุกอย่างมันผ่านไปตลอด - หลวงพ่อกัณหา
ปกิณกธรรม

ทุกอย่างมันผ่านไปตลอด – หลวงพ่อกัณหา

ทุกคนน่ะไม่เกิน ๑๐๐ ปีก็ต้องจากโลกนี้ไป ร่างกายของเรานี้ เราจะได้ความสุขจากการทานอาหาร พักผ่อน เปลี่ยนอิริยาบถเพียงเล็กน้อย แต่ว่ามันไม่ใช่ความสุขความดับทุกข์ของมนุษย์น่ะ ต้องอยู่ที่ใจสงบ ทำอย่างไรให้...

พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” - ภาพจาก dhammatalks.net
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันอาสาฬหบูชา

วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (หรือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลัง ในปีอธิกมาส) “อาสาฬห” เป็นชื่อเรียกของเดือน ๘ ส่วนคำว่า “อาสาฬหบูชา” ย่อมาจาก “อา...

1 2 172
หน้า 1 ของ 172