สื่อธรรมะ

เสียงอ่านธรรม

เสียงอ่านหนังสือพระครูบาบุญชุ่ม เรื่อง ธรรมาอาลัย ในพ่อหลวงสุดดวงใจ

หนังสือเสียง ธรรมาอาลัย ในพ่อหลวงสุดดวงใจ เขียนโดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร แห่งวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง ประเทศเมียนมาร์ เกจิดังล้านนา ผู้เป็นที่เคารพนับถือของชาวไทย ชาวลาว ชาวเมียนมาร์ ชาวจีน สิบส...

พุทธศาสนสถาน

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่
วัดไทย

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) บ.พระธาตุ  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) สมัยนั้น กำนันที่นั่นเล่าว่า บนดอยนี้เดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีชาวบ้านเห็นเป็นแสง...

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

หลวงพ่อเงิน
สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

หลวงพ่อเงิน

สังเขปประวัติหลวงพ่อเงิน วัดหิรัญญาราม (วัดวังตะโก) บางคลาน จ.พิจิตร หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงิน ท่านเกิดเมื่อ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ...

ฟังธรรม

พระพุทธเจ้า

ช่วยให้สตรีได้บวชในพระพุทธศาสนา

หลังจากที่พระบรมศาสดาโปรดพระพุทธเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์และนิพพานแล้ว พระนางปชาบดี ซึ่งเป็นม่ายเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตจึงทูลขอบรรพชาถึง ๓ ครั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธ พระอานนท์ไ...

ความรู้ในพระพุทธศาสนา

ปกิณกธรรม

บุญเกิดจากใจที่ยินดี

เวลามีคนมาชวนทำบุญ เช่นตั้งใจว่าจะทำสัก ๕๐๐ บาท แต่ด้วยความเกรงใจคนที่มาชักชวนว่าจะน้อยไป ก็เลยทำไป ๑,๐๐๐ บาท แต่ใจมันยังยินดีอยู่แค่ในบุญ ๕๐๐ บาท อย่างนี้จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรให้ใจยินดีเต็มร้อยเปอร์เซ...

ความรู้ทั่วไป

เทศน์มหาชาติ

พุทธศาสนิกชน ชาวไทยได้จัดให้มีขึ้นประจำปี สืบทอดเป็นประเพณีกันมาช้านาน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแบบไทยๆ ประเพณีเทศน์มหาชาติ จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตของคนไทย มาแต่อดีตจนปัจจุบันเพราะเป็นประ...

ปกิณกธรรม

งานคือการบำเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ

ส่วนใหญ่คนเรามันสมาธิสั้น อากาศร้อนก็ไปตามอากาศร้อน อากาศหนาวก็ไปตามอากาศหนาว ทุกสิ่งทุกอย่างมันไปตามน่ะ เราก็มีความสุขในการหายใจเข้าออกซิเจนเข้าร่างกาย หายใจออกสบายอย่างนี้ ทำงานมีความสุข ถ้าไม่ทำงาน...

ความรู้ทั่วไป

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ความหมายของพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ เป็นชื่อที่กำหนดโดยมหาเถรสมาคม หมายถึง การเฉลิมฉลองของชาวพุทธ ในวาระครบรอบ ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำว่า ชยันตี แปลว่า การเฉลิมฉลอ...

ปกิณกธรรม

ประวัติวันลอยกระทง

สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนั้น มีพระราชพิธี “จองเปรียง” ในวันเพ็ญเดือน ๑๒ เป็นนักขัตฤกษ์ ชักโคม ลอยโคม ประชาชนพลเมืองชายหญิงต่างตกแต่ง โคมชัก โคมแขวน โคมลอย ทุกตระกูลทั่วทั้งพระนครเพื่อถวายพระมหากษัตร...

1 2 133
หน้า 1 ของ 133