สื่อธรรมะ

Kusaladharo memorial book
ธรรมประพันธ์

อนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสสธโร

น้อมบูชาเป็นนิจนิรันดร์ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และการดับไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดาๆ แห่งสังขารทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เมื่อถึงเวลาไป หมดก็ต้องหมด ถึงเวลาดับก็ต้องดับ ไม่มีผู้ใดสามารถรั้งไว้ได้ แต่...

พุทธศาสนสถาน

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่
วัดไทย

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) บ้านพระธาตุ  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) สมัยนั้น กำนันที่นั่นเล่าว่า บนดอยนี้เดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีชาวบ้านเห็นเป็นแ...

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)
สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)

หลวงปู่คำดี ปภาโส ท่านเป็นเกจิอาจารย์กรรมฐานรูปหนึ่ง ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม “หลวงปู่ค...

ฟังธรรม

พระพุทธเจ้า

เรียนศิลปวิทยา

เมื่อพระราชกุมารเจริญวัย ทรงได้รับการศึกษาศิลปวิทยาการจาก สำนักครู วิศวามิตร วิชาที่ทรงศึกษาคือ ศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการ รวมทั้ง ไตรเพท และ เวทางคศาสตร์ ไตรเพท ได้แก่ อิรุพเพท หรือ ฤคเวท ว่าด้วยการสร้างโล...

ความรู้ในพระพุทธศาสนา

ปกิณกธรรม

แยกใจออกจากกาย – หลวงพ่อกัณหา

พระพุทธเจ้า . . . เพียงแต่เราได้ยินชื่อก็ได้บุญได้กุศลหาประมาณไม่ได้  ถ้าเราได้ประพฤติได้ปฏิบัติยิ่งมีบุญใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ เราต้องมาตามพระพุทธเจ้าอย่างเดียว พระมีโทรศัพท์มือถือต้องหยุด เรามาบวช...

ปกิณกธรรม

ถ้าพิจารณากายดีๆ เราจะเข้าถึงเอง

. . . พระพุทธเจ้าจัดระบบระเบียบให้พระเพื่อไปมรรคผลพระนิพพาน . . . มีใครจะถามหลวงพ่ออีก หลวงพ่อเทศน์ให้ฟังจนเหลือแต่ปฏิบัติแล้ว พิจารณาร่างกายทุกวัน ดึงหนังตัวเองออก เอาเนื้อออก . . . อาการ ๓๒ เราจะได้...

ปกิณกธรรม

เจริญพรหมวิหารธรรมมากๆ – หลวงพ่อกัณหา

ให้ทุกท่านทุกคนพากันนั่งให้สบาย จะนั่งอยู่บนพื้นก็ให้สบาย นั่งอยู่บนเก้าอี้ก็ให้สบาย หายใจเข้าก็ให้สบาย หายใจออกก็ให้สบาย ให้มีความสุขในการนั่ง ให้มีความสุขในการหายใจให้สบาย ค่ำคืนวันนี้วันที่ ๑๑ ตุลา...

ภาพพุทธประวัติ โดย อ.กฤษณะ สุริยกานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันเทโวโรหณะ

วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ หลังออกพรรษาตักบาตรเทโว ในวันออกพรรษา ตามประวัติกล่าวว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ หลังจากที่เสด็จไปเพื่อแสดงธรร...

ความรู้ทั่วไป

มหาทาน ๕ และ พุทธพจน์

มหาทาน ๕ ทานที่ยิ่งใหญ่ ลงทุนน้อย ได้ผลมาก มี ๕ ประการ คือ งดเว้นจากปาณาติบาต คือ เว้นจากฆ่าสัตว์ เท่ากับให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตสัตว์ทั้งหลายงดเว้นจากอทินนาทาน คือเว้นการลักทรัพย์เท่ากับให้ความปลอดภัยแ...

1 2 172
หน้า 1 ของ 172