สื่อธรรมะ

Kusaladharo memorial book
ธรรมประพันธ์

อนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสสธโร

น้อมบูชาเป็นนิจนิรันดร์ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และการดับไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดาๆ แห่งสังขารทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เมื่อถึงเวลาไป หมดก็ต้องหมด ถึงเวลาดับก็ต้องดับ ไม่มีผู้ใดสามารถรั้งไว้ได้ แต่...

พุทธศาสนสถาน

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่
วัดไทย

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) บ้านพระธาตุ  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) สมัยนั้น กำนันที่นั่นเล่าว่า บนดอยนี้เดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีชาวบ้านเห็นเป็นแ...

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)
สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)

หลวงปู่คำดี ปภาโส ท่านเป็นเกจิอาจารย์กรรมฐานรูปหนึ่ง ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม “หลวงปู่ค...

ฟังธรรม

พระพุทธเจ้า

พระเจ้าสิบชาติ - พระวิธูรบัณฑิต
ปฐมบทเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

พระเจ้าสิบชาติ – พระวิธูรบัณฑิต

เรื่องวิธูรบัณฑิตนี้เป็นเรื่องที่ ๙ ในเรื่องพระเจ้าสิบชาติ เบื้องต้นได้แสดงผลของการเล่นพนัน อันให้ผลไม่ดีแก่พระเจ้าธนญชัยโกรพ โดยที่แท้แล้วการพนันไม่ให้ผลดีแก่ใครเลย ล้วนแต่มีข้อเสียหายทั้งนั้น ในชาดก...

ความรู้ในพระพุทธศาสนา

ปกิณกธรรม

ใจของคนเราทุกคนนี้ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย

เราทุกคนที่เป็นคนหรือเป็นมนุษย์ ก็มีส่วนประกอบทั้งหมดด้วยอาการสามสิบสองอย่าง เริ่มจากผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ที่ตอนที่เราเข้าพิธีอุปสมบทน่ะ ต้องบอกกรรมฐานก่อนที่จะ ครองผ้ากาสาวพัสตร์ นี้คือหน้าที่การงานที...

ปกิณกธรรม

คนเราอย่าไปคิดว่ารวยเสียก่อนมันถึงจะสบาย

ถ้าเราเสียสละคนก็ยอมรับได้นะ เพราะประเทศไทยเราไม่เข้าสู่ระบบของความเป็นมนุษย์ ระบบก็คือ ตื่นขึ้นมาต้องขยัน รับผิดชอบ ต้องอดทน ถึงเรียกว่าเข้าสู่ระบบ มีศีล ๕ มีศีลมีธรรม มีความสุขในการหายใจเข้าเอาออกซิ...

ปกิณกธรรม

หายใจเข้าให้สบาย หายใจออกให้สบาย

เรานั่งสมาธิเค้าเรียกว่า เราพักผ่อนสมอง สมองเราก็คือเครื่องจักรเครื่องยนต์ เหมือนรถยนต์ เราต้องพัก เพราะมันมีความโลภ ความโกรธ ความหลงเยอะ มันต้องพักผ่อน…ใช่มั้ย มันจะระเบิดอยู่แล้ว พักผ่อนสมอง พักผ่อน...

ปกิณกธรรม

ระวังกรรมเก่าคือความเคยชิน

การทำงานทุกอย่างคือการปฏิบัติธรรม เราจะไปแยกธรรมะออกจากการทำงานไม่ได้ เพราะว่าผู้ที่บรรลุธรรมเข้าถึงความสุขความดับทุกข์คือเรื่องของจิตของใจ ร่างกายของคนเรานี้มันเป็นโลกียธรรม มีความแก่ ความเจ็บ ความตา...

ความรู้ทั่วไป

ความหมายของกฐิน

พิธีทอดกฐิน เป็นงานบุญที่มีปีละครั้ง ท่านจึงจัดเป็นกาลทาน แปลว่า “ถวายตามกาลสมัย” คำว่า “กฐิน” มีความหมายที่เกี่ยวข้องกันอยู่หลายความหมายดังนี้ กฐิน ที่เป็นชื่อของกรอบไม้ กรอบไม้แม่แบบสำหรับทำจีวร ซึ่...

1 2 166
หน้า 1 ของ 166