สื่อธรรมะ

Kusaladharo memorial book
ธรรมประพันธ์

อนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสสธโร

น้อมบูชาเป็นนิจนิรันดร์ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และการดับไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดาๆ แห่งสังขารทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เมื่อถึงเวลาไป หมดก็ต้องหมด ถึงเวลาดับก็ต้องดับ ไม่มีผู้ใดสามารถรั้งไว้ได้ แต่...

พุทธศาสนสถาน

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่
วัดไทย

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) บ้านพระธาตุ  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) สมัยนั้น กำนันที่นั่นเล่าว่า บนดอยนี้เดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีชาวบ้านเห็นเป็นแ...

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)
สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)

หลวงปู่คำดี ปภาโส ท่านเป็นเกจิอาจารย์กรรมฐานรูปหนึ่ง ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม “หลวงปู่ค...

ฟังธรรม

พระพุทธเจ้า

พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายพระเวฬุวันมหาวิหารเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนา

ในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้กราบทูลถึงการที่พระองค์สมพระราชประสงค์ ๕ ประการ ดังความปรารถนาของพระเจ้าพิมพิสาร พร้อมกล่าวสรรเสริญพระธรรมเทศนาประกาศพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดพระชนม์ชีพ ...

ความรู้ในพระพุทธศาสนา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา

วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ (หรือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ในปีอธิกมาส) “มาฆะ” เป็นชื่อเรียกของเดือน ๓ ส่วนคำว่า “มาฆบูชา” ย่อมาจากคำว่า “มาฆปุรณมีบูชา” แปลว่า “...

ปกิณกธรรม

เราทุกคนมีของดีของประเสริฐอยู่ในตัวแล้ว

มนุษย์เราคือผู้ที่ประเสริฐ ร่างกายของเราเป็นมนุษย์ เราทุก ๆ คนต้องเข้าสู่ระบบแห่งความเป็นมนุษย์ คือ ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อเข้าสู่ระบบแห่งความเป็นมนุษย์ ร่างกายของทุก ๆ คนเป็นมนุษย์...

พระใหญ่ ไดบุตสึ แห่งเมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น
ความรู้ทั่วไป

ประเทศญี่ปุ่นกับพระพุทธศาสนา

ตามหลักฐานต่าง ๆ ปรากฏว่า พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ พ.ศ. ๑๐๙๕ โดยผ่านจีน เกาหลี เข้าสู่ญี่ปุ่น พระเจ้าแผ่นดินประเทศเกาหลีที่ปกครองรัฐคุดารา ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ได้ส่งสมณะท...

ปกิณกธรรม

มนุษย์ที่ประเสริฐ – หลวงพ่อกัณหา

คนเราน่ะเค้าแต่งหน้าแต่งตา ความสวยเค้าเรียกว่าเป็นมนุษย์จัดฉาก แต่งฟัน แต่งทุกส่วนสัดเรียกว่ามนุษย์จัดฉาก มนุษย์ที่ประเสริฐ คือ มนุษย์ที่รู้จักธรรมะรู้จักสภาวธรรมตามความเป็นจริง เราก็สร้างศักยภาพขึ้นม...

ภาพจากเพลงประกอบละคร “บุพเพสันนิวาส” - Ch3Thailand
บทความวิชาการ

ความเชื่อเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” มีคุณค่าต่อสังคมไทย

บุพเพสันนิวาสนั้น คนส่วนมากเข้าใจกันว่า เป็นเรื่องของบุคคลที่เป็นเนื้อคู่กัน เป็นคู่รักกันมาในชาติปางก่อน จนกระทั่งพจนานุกรมให้ความหมายว่า “บุพเพสันนิวาส คือ การเคยเป็นเนื้อคู่กัน การเคยอยู่ร่วมกันในช...

1 2 166
หน้า 1 ของ 166