สื่อธรรมะ

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑
ธรรมประพันธ์

ดาวน์โหลด บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ จัดพิมพ์โดย มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที...

พุทธศาสนสถาน

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่
วัดไทย

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) บ.พระธาตุ  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) สมัยนั้น กำนันที่นั่นเล่าว่า บนดอยนี้เดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีชาวบ้านเห็นเป็นแสง...

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร)
สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร)

พระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร) หรือ หลวงปู่ไดโนเสาร์ พระภิกษุในพุทธศาสนานิกายเถรวาท คณะธรรมยุตินิกาย ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระราชาคณะ...

พระพุทธเจ้า

ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระภิกษุแสดงฤทธิ์

ในนครราชคฤห์มีเศรษฐีผู้หนึ่งดำริว่า บัดนี้มีศาสดาเกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ตนจะนับถือและฟังธรรมของศาสดาใดดี วันหนึ่งเมื่อไปอาบน้ำในคงคา พบไม้จันทน์แดงท่อนหนึ่งติดอยู่กับข่ายที่ขึงล้อมไว้ในท่าที่ลงอาบ จึง...

ความรู้ในพระพุทธศาสนา

ธงฉัพพรรณรังสี ธงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ในระดับสากล
ความรู้ทั่วไป

สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นพระพุทธศาสนา

สัญลักษณ์ คือเครื่องหมายเป็นที่กำหนดรู้กันว่า หมายถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร และใช้หมายถึงสิ่งไหน เช่น สัญลักษณ์สถาบันของชาติไทยเราคือธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทยที่ใช้อยู่ในปั...

มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า - ภาพจาก Flickr ของ Manfred Sommer
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันอัฏฐมีบูชา

วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ “วันอัฏฐมีบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ หรือวันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ หรือ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ ในปีอธิกมาส วันอัฏฐมีบูชา เป็นวัน...

ขอขอบพระคุณภาพพุทธประวัติ โดย อ. กฤษณะ สุริยกานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

"วันที่พระพุทธเจ้าทรงพระประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน" ตรงกับวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ “วิสาขะ” เป็นชื่อเรียกของเดือน ๖ ส่วนคำว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” ...

ปกิณกธรรม

ความอดทนคือความสุข

ความอดทนคือความสุข ถ้าเราไม่อดทน เราก็ทำบาปทำกรรม ความอดทนนั้น ถึงเป็นความสุขน่ะ ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็เข้าใจว่าความอดทนนั้นคือความทุกข์

พระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร)
ปกิณกธรรม

บทเรียนราคาแพงของผู้ปรารถนา พระนิพพาน

หลวงปู่ไดโนเสาร์ (พระญาณวิสาลเถร - หา สุภโร) ตอบปัญหาธรรม บทเรียนราคาแพงของผู้ปรารถนาพระนิพพาน ต้องการนิพพานจริงหรือนิพพานหลอกตัวเอง พระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร) โยม : หลวงปู่ครับ ทำไมผมยิ่งทำบุญ ยิ่งปฏิ...

1 2 123
หน้า 1 ของ 123