สื่อธรรมะ

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑
ธรรมประพันธ์

ดาวน์โหลด บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ จัดพิมพ์โดย มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที...

พุทธศาสนสถาน

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่
วัดไทย

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) บ.พระธาตุ  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) สมัยนั้น กำนันที่นั่นเล่าว่า บนดอยนี้เดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีชาวบ้านเห็นเป็นแสง...

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร)
สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร)

พระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร) หรือ หลวงปู่ไดโนเสาร์ พระภิกษุในพุทธศาสนานิกายเถรวาท คณะธรรมยุตินิกาย ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระราชาคณะ...

พระพุทธเจ้า

พระเจ้าสิบชาติ - พระมโหสถ
ปฐมบทเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

พระเจ้าสิบชาติ – พระมโหสถ

ปัญญามีอยู่กับใคร ผู้นั้นย่อมจะเอาตัวรอดได้ในทุกกรณี และเป็นเครื่องส่งเสริมตัวเองให้เด่นกลายเป็นอัจฉริยะไป แต่ถ้าเอาไปใช้ในทางชั่ว ปัญญานั้นจะกลายเป็นดาบที่เชือดเฉือนตัวเองไป เพราะฉะนั้นปัญญาจึงมีลักษ...

ความรู้ในพระพุทธศาสนา

ปกิณกธรรม

ผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้มีบุญสูงสุด

ผู้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีบุญอย่างยิ่ง แต่ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนา คือปฏิบัติให้จริงตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเป็นผู้มีบุญสูงสุด พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประเสริฐสุด ไม่มีที่เปรี...

พุทธอุทยานพระใหญ่ โฝ กวง ซาน ประเทศใต้หวัน
ความรู้ทั่วไป

ประเทศไต้หวันกับพระพุทธศาสนา

มหายานในไต้หวัน พระพุทธศาสนาได้เข้าไปสู่เกาะไต้หวันเมื่อไรนั้น ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่พอจะให้สันนิษฐานได้ ได้แต่สันนิษฐานเอาว่า ผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่อพยพไปตั้งรกรากเดิมในไต้หวันนั้น เป็นผู้นำเข้าไป ...

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา

วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ (หรือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ในปีอธิกมาส) “มาฆะ” เป็นชื่อเรียกของเดือน ๓ ส่วนคำว่า “มาฆบูชา” ย่อมาจากคำว่า “มาฆปุรณมีบูชา” แปลว่า “...

ปกิณกธรรม

ความมุ่งหมายของการฟังธรรม

ความมุ่งหมายของการฟังธรรม ความมุ่งหมายของการฟังธรรมนั้น มีอยู่ ๕ ประการ คือ ฟังธรรมเอาบุญ ฟังธรรมเอาความรู้ ฟังธรรมเพื่อเป็นอุปนิสัย ฟังธรรมเพื่อปฏิบัติ ฟังธรรมเพื่ออุทิศส่วนบุญ ๑. ฟังธรรมเอาบุญ หมายค...

พระเวสสันดรประทานช้างปัจจัยนาเคนทร์ ภาพเขียนสีน้ำมันโดย จักรพันธุ์ โปษยกฤต
ความรู้ทั่วไป

เทศน์มหาชาติ

พุทธศาสนิกชน ชาวไทยได้จัดให้มีขึ้นประจำปี สืบทอดเป็นประเพณีกันมาช้านาน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแบบไทยๆ ประเพณีเทศน์มหาชาติ จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตของคนไทย มาแต่อดีตจนปัจจุบันเพราะเป็นประ...

1 2 121
หน้า 1 ของ 121