สื่อธรรมะ

เสียงอ่านธรรม

เสียงอ่านหนังสือพระครูบาบุญชุ่ม เรื่อง ธรรมาอาลัย ในพ่อหลวงสุดดวงใจ

หนังสือเสียง ธรรมาอาลัย ในพ่อหลวงสุดดวงใจ เขียนโดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร แห่งวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง ประเทศเมียนมาร์ เกจิดังล้านนา ผู้เป็นที่เคารพนับถือของชาวไทย ชาวลาว ชาวเมียนมาร์ ชาวจีน สิบส...

พุทธศาสนสถาน

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่
วัดไทย

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) บ.พระธาตุ  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) สมัยนั้น กำนันที่นั่นเล่าว่า บนดอยนี้เดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีชาวบ้านเห็นเป็นแสง...

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

หลวงพ่อเงิน
สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

หลวงพ่อเงิน

สังเขปประวัติหลวงพ่อเงิน วัดหิรัญญาราม (วัดวังตะโก) บางคลาน จ.พิจิตร หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงิน ท่านเกิดเมื่อ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ...

ฟังธรรม

พระพุทธเจ้า

คำที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้า

คำที่ใช้เรียกพระนามพระพุทธเจ้ามีหลายคำดังจะกล่าวต่อไปนี้ พระบรมโพธิสัตว์, พระโพธิสัตว์ หมายถึง ท่านผู้ที่กำลังบำเพ็ญ บารมี ๑๐ เต็ม คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมะบารมี ปัญญาบารมี วิริยะบารมี ขันติบารมี...

ความรู้ในพระพุทธศาสนา

ปกิณกธรรม

เรื่องพญานาค โดย พระญาณวิสาลเถร (หลวงปู่หา สุภโร)

โยม : หลวงปู่เจ้าขา บนยอดภูกุ้มข้าว เขาเขียนไว้ว่า รูพญานาค โยมเลยสงสัยว่าพญานาคมีจริงหรือไม่เจ้าค่ะ ช่วงนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับพญานาคออกบ่อย ๆ หนูเลยอยากมากราบขอโชคขอลาภกับพญานาคท่านน่ะค่ะ หลวงปู่ : มีส...

บทความวิชาการ

ธรรมสัญลักษณ์สักกเทวราช

๑. บทนำสักกเทวราช มนุษย์รู้จักเทพเจ้าหรือเทวดามาตั้งแต่โบราณกาล ยาวนานเท่ากับการเกิดขึ้นของสังคมมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์ ในทรรศนะของผู้เขียน มีความเห็นว่าเทพเจ้าหรือเทวดาในยุคแรก ๆ เกิดขึ้นมาจากความไม่มั...

ความรู้ทั่วไป

ปฐมบท พระพุทธสาวก

พระอัญญาโกณฑัญญะ พุทธสาวกองค์แรกของโลก ปฐมเทศนาครั้งแรกของโลก ทรงแสดงธัมมจักกัปปรัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ พระอัญญาโกณฑัญญะ เดิมชื่อ โกณฑัญญะ เป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาลผู้ร่ำรวย ท่านเกิดที่หมู่บ้านโทณวัตถุ...

ปกิณกธรรม

ของจริง คือ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย

ทุกคนต้องทำงานในชีวิตประจำวันให้มีความสุข หายใจเข้าหายใจออกให้มีความสุข เสียสละ จะเอาแต่สอนนั่งสมาธิไม่ได้ เพราะเขาต้องทำมาหากิน ทุกคนต้องมีสติ สัมปชัญญะ หายใจเข้า หายใจออกให้มีความสุข บำเพ็ญอุเบกขาบา...

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา

วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ (หรือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ในปีอธิกมาส) “มาฆะ” เป็นชื่อเรียกของเดือน ๓ ส่วนคำว่า “มาฆบูชา” ย่อมาจากคำว่า “มาฆปุรณมีบูชา” แปลว่า “...

1 2 131
หน้า 1 ของ 131