ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับชมรายการธรรมในใจ ตอนพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา ในหัวข้อเรื่อง ไม่ประมาท

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ร่วมกับ รายการธรรมในใจ และ เว็บไซต์พุทธะ รับสมัครผู้ชมทางบ้านที่มีความสนใจเข้าร่วมฟัง เพื่อบันทึกรายการตอนพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา ในหัวข้อ “ไม่..ประมาท” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน คือ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม และ คุณสมคิด ลวางกูร

รับจำนวนจำกัด ๒๕๐ ท่าน ที่ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ๒ (ฝ่ายข่าว) ช่อง ๓ ถนนพระราม ๔ ชั้น ๘ ในวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒

สนใจติดต่อได้ที่ ๐๒ ๒๖๒ ๓๓๙๒ (ในเวลาราชการ) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมรายการ กรุณาลงทะเบียนไม่เกิน ๑๒.๐๐ น. ที่อาคารมาลีนนท์ ๒ (ฝ่ายข่าว) ชั้น G

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น