ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมชมรายการธรรมในใจ ตอนพิเศษเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๓

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ร่วมกับ รายการธรรมในใจ ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมชมรายการ ธรรมในใจ ตอนพิเศษเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๓ โดยวิทยากรรับเชิญ คุณรสนา โตสิตระกูล และ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ๒ ถนนพระราม ๔ คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สนใจสำรองที่ได้ที่ ๐๒ ๒๖๒ ๓๓๙๒ (ในเวลาราชการ) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมรายการ กรุณาลงทะเบียนไม่เกิน ๑๒.๐๐ น. ที่ชั้น G อาคารมาลีนนท์ ๒

คุณรสนา โตสิตระกูล
คุณรสนา โตสิตระกูล
นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช
นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์ของ รสนา โตสิตระกูล

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น