ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า กล้าธรรม นำสู่เรือน ปี ๔

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า (กล้าธรรม นำสู่เรือน ปี ๔) เพื่อจัดตั้งกองทุนข้าวสาร, กองทุนการศึกษา, และกองทุนอุปกรณ์การศึกษา

ร่วมกับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา, หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

วัดสระเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนักเรียนที่มีพระภิกษุ-สามเณร มากที่สุดในภาคใต้) ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ขอรับเป็นเจ้าภาพ ดังรายการต่อไปนี้

  • ข้าวสาร ๕๐๐ กระสอบๆ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
  • มอบทุนการศึกษา ๕๐๐ ทุนๆ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
  • มอบอุปกรณ์การศึกษา คอมพิวเตอร์ ๒๐ เครื่อง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
  • ร่วมเป็นเจ้าภาพอื่นๆ ตามกำลังศรัทธา

* มีใบอนุโมทนาบัตรให้ผู้ร่วมบุญทุกท่าน

ร่วมอุปถัมภ์ได้ที่ :

  • กองทุนข้าวสาร-ทุนการศึกษา โครงการแตกหน่อโพธิปัญญากล้าธรรมนำสู่เรือน อินเดีย ธนาคารกรุงเทพ สาขา ตลาดพูล เลขที่บัญชี 115-4-18414-5

ร่วมเดินทางกับคณะกล้าธรรม นำสู่เรือน ปี ๔ เส้นทาง เที่ยวไป ดอนเมือง-สุราษฎร์ธานี, เที่ยวกลับ นครศรีธรรมราช-ดอนเมือง ท่านละ ๕,๐๐๐ บาท) ไปเช้ากลับเย็น

ติดต่อสอบถามได้ที่ : พระครูอุดมโพธิวิเทศ [Line ID : narong84000] ผู้ประสานงาน

กล้าธรรม นำสู่เรือน ปี ๔
กล้าธรรม นำสู่เรือน ปี ๔
แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น