ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมสร้าง ตึกพระเทพปริยัติมงคล โรงพยาบาลงาว

"ตึกพระเทพปริยัติมงคล" โรงพยาบาลงาว จังหวัดลำปาง"ตึกพระเทพปริยัติมงคล" โรงพยาบาลงาว จังหวัดลำปาง

พระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวงอำเภองาว จังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง “ตึกพระเทพปริยัติมงคล” โรงพยาบาลงาว จังหวัดลำปาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญ ได้ดังนี้

  1. บริจาคด้วยตนเองได้ที่ วัดจองคำ หรือ โรงพยาบาลงาว หรือ ที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง
  2. บริจาคผ่านธนาคารทหารไทย สาขางาว ชื่อบัญชี วัดจองคำ (โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลงาว) เลขที่บัญชี ๔๐๕-๒-๑๖๑๙๑๘ (405-2-161918)
แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น