ประชาสัมพันธ์

คณะผู้แทนพระสงฆ์วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญเข้ารับประทานพระบรมสารีริกธาตุ

คณะผู้แทนพระสงฆ์วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญเข้ารับประทานพระบรมสารีริกธาตุคณะผู้แทนพระสงฆ์วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญเข้ารับประทานพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะผู้แทนพระสงฆ์วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จ.เชียงราย โดยพระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร) ประธานสงฆ์เจ้าอาวาส วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จ.เชียงราย คุณประชุม- คุณสกลศรี มาลีนนท์ คุณรัตนา มาลีนนท์ คุณประพงษ์ สุทธาวาศ คุณธวัฒน์ชัย ศุภผลศิริ คุณลักขณา จิระกาล และคณะผู้จัดทำเว็บไซต์พุทธะดอทคอม เข้ารับประทานพระบรมสารีริกธาตุ จากพระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่ออัญเชิญประดิษฐานภายในองค์พระประธาน อุโบสถ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จ.เชียงราย

ซึ่งจะมีพิธีเททองหล่อพระประธาน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งลุมพลี เจดีย์ภูเขาทอง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒ นี้

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น