ประชาสัมพันธ์

ผ้าป่าสร้างยอดฉัตรทองคำ ยอดพระเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล

งานถวายผ้าป่าและทองคำเพื่อสร้างยอดฉัตรทองคำงานถวายผ้าป่าและทองคำเพื่อสร้างยอดฉัตรทองคำ

ขอเชิญร่วมงานถวายผ้าป่าและทองคำ เพื่อสร้างยอดฉัตรทองคำ ยอดพระเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑล สาย ๓

วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

  • เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น / หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก แสดงพระธรรมเทศนา

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

  • เวลา ๐๖.๐๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
  • เวลา ๑๑.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาบำเพ็ญกุศลถวายผ้าป่าและทองคำเพื่อสร้างยอดฉัตรทองคำ ยอดพระเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

สถานที่จอดรถวันงาน

  1. เดอะทรีโอ ฝั่งตรงข้ามสวนแสงธรรม
  2. ตลาดโบนันซา ฝั่งตรงข้ามสวนแสงธรรม ถัดจากเดอะทรีโอ ก่อนถึงแยกสัญญาณไฟจราจร ใกล้จุดกลับรถมาสวนแสงธรรม
แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น