ผ้าป่าสามัคคี พระเจดีย์ ๑๐๑ ปี ปัณฑิโต

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง พระเจดีย์ ๑๐๑ ปี ปัณฑิโต พระคุณเจ้า หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโตที่พักสงฆ์สวนทิพย์ ๑๗/๙ หมู่ ๗ ถนนสุขาประชาสวรรค์ ๒ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑) เวลา ๑๑.๐๐ น.

หรือโอนเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา รพ.เกษมราษฎร์ประชาชื่น บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๔๗๑-๑-๐๖๑๔๖-๘ ชื่อบัญชีโรงทานหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต

ผ้าป่าสามัคคี พระเจดีย์ ๑๐๑ ปี ปัณฑิโต
ผ้าป่าสามัคคี พระเจดีย์ ๑๐๑ ปี ปัณฑิโต