ประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จ พระราชทานเพลิง “พระเทพโพธิวิเทศ”

พระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล)พระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล)

คณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ แจ้งว่า ด้วยพระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย และหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ได้มรณภาพด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หลังจากได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ตึกวชิรญาณ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๗ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร สิริอายุ ๘๓ พรรษา ๖๓ สร้างความเศร้าสลดใจของบรรดาคณะศิษย์เป็นอย่างยิ่งนั้น

ศิษยานุศิษย์ กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อินเดียหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๘๕ รูป รับทักษิณานุปทาน เวลา ๑๖.๐๐ น. พระราชาคณะ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระพิธีธรรม ๔ รูป สวดพระอภิธรรม ในพระบรมราชานุเคราะห์ วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระราชาคณะ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ (ในพระบรมราชานุเคราะห์) เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา ๑ กันฑ์ (ในพระบรมราชานุเคราะห์) เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๒๐๐ รูป เวลา ๑๔.๐๐ น. พระราชาคณะ ๑๐ รูป บังสุกุล (ในพระบรมราชานุเคราะห์) เชิญหีบศพขึ้นรถวอประเทียบ จากตำหนักสมเด็จ คณะ ๑ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ไปยังเมรุวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แห่เวียนรอบเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระราชทานผ้าไตรและภัตตาหาร ๓ หาบในการเก็บอัฐิ (ในพระบรมราชานุเคราะห์) เวลา ๑๐.๓๐ น. พระราชาคณะ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์สามเณรทั้งอาราม

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น