ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบโครงการสังฆราชบูชา พระชันษา ๑๐๐ ปี ตามที่สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ...

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันบูชาที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือเดือนอาสาฬหะ เป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะ หลังจากได้ทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ...

วันเข้าพรรษา ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์จะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นเวลา ๓ เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ ...

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบโครงการสังฆราชบูชา พระชันษา ๑๐๐ ปี ตามที่สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ...

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันบูชาที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือเดือนอาสาฬหะ เป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะ หลังจากได้ทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ...

วันเข้าพรรษา ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์จะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นเวลา ๓ เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ ...

กรุงเทพฯ ๖ ก.ค. – นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร(กทม.) แจ้งว่า กทม.ร่วมกับ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ...

สระบุรี - อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี แถลงข่าวเตรียมจัดพิธีตักบาตรดอกไม้ ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และล้างเท้าพระ ที่ถือเป็นประเพณีและเอกลักษณ์สำคัญของชาวสระบุรี ๑๔ ...

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จะแสดงธรรมบรรยายเรื่อง “ชีวิตสมดุลย์” ในงานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน ครั้งที่ ๒๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ...

ทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างโบสถ์ดินแห่งแรกของประเทศไทย (๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔) พระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนในการสร้างพระอุโบสถดิน วิเวกอาศรมกุฏิดิน ...

จริต คือ อะไร แนวคิดเกี่ยวกับ จริต ซึ่งเป็นทฤษฏีบุคลิกภาพที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีการใช้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมานานกว่า ๒,๕๐๐ ปี ปรากฏหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฏก คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ...

ทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" ทั้งนี้ คำว่า "อาสาฬหบูชา" สามารถอ่านได้ ๒ แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา ซึ่งจะประกอบด้วยคำ ๒ คำ คือ ...

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเวียนเทียนใต้แสงจันทร์ ในวันอาสาฬหบูชา วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักสงฆ์เขาพระครู ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ...

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมงาน "ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๔" สำหรับ พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โดยกำหนดการอยู่ปริวาสกรรมจะเริ่มตั้งแต่ วันศุกร์ที่ ๑ - ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔ นี้รวม ๑๐ ...
ดูเพิ่มเติม