ประชาสัมพันธ์

เชิญร่วม บุญกฐิน เพื่อสร้างพระอุโบสถ วัดป่าธรรมแสงทอง

วัดป่าธรรมแสงทองวัดป่าธรรมแสงทอง

เชิญร่วม บุญกฐิน เพื่อสร้างพระอุโบสถ วัดป่าธรรมแสงทอง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ (แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑)

ในเดือนธันวาคม ๒๕๔๕ พระครูวินัยธร (หลวงพ่อรักศักดิ์ ฐิโตภาโส) ได้รับนิมนต์จากโยมมาโนช ภาวสันตานนท์ ให้มาจำพรรษาและพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำแห่งนี้ให้เป็นวัด เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนที่ถูกต้องในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งการเทศน์และการสอนปฏิบัติภาวนาวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยยังคงสภาพความสมดุลของป่าตามธรรมชาติที่สมบุรณ์ ให้ยั่งยืน มีความสัปปายะ เกื้อกูลต่อการถือศีลปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และญาติโยม เป็นที่พึ่งทางใจของผู้ทุกข์ยากทั้งหลาย

ตลอดระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา หลวงพ่อไม่เคยหยุดพักแม้แต่วันเดียว เว้นเสียแต่ว่าท่านอาพาธ ท่านยังคงทุ่มเททั้งเวลา แรงกาย และแรงใจ ในการพัฒนาคน ควบคู่กับการพัฒนาวัดป่าธรรมแสงทองแห่งนี้ ให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบวินัยทางพระพุทธศาสนา พระอุโบสถที่ศรัทธาญาติธรรมทั้งหลายร่วมกันสนับสนุนการก่อสร้างนี้ พระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำหรับใช้ปฏิบัติศาสนกิจ และประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ปัจจุบันการก่อสร้างอยู่ในขั้นตอนติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ตกแต่งผนังโบสถ์ด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทองเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ และรูปเหมือนครูบาอาจารย์ทางด้านธรรมปฏิบัติอันเป็นที่เคารพสักการบูชา โดยคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ ๒ ปี จึงจะแล้วเสร็จ พระอุโบสถก่ออิฐฉาบปูนชั้นเดียวนี้ มีขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สูง ๑๒ เมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ ซึ่งคุณธนธร เหลี่ยมวานิช นักโบราณคดีกรมศิลปากร วิเคราะห์จากโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบว่า “น่าจะเป็นอุโบสถหรือวิหารของวัดฝ่ายอรัญวาสี ในเขตอรัญญิกของเมืองโบราณสมัยล้านนา ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๔” และเคยเป็นวัดร้างมาก่อนที่หลวงพ่อรักศักดิ์จะมาสร้างให้เป็นวัดป่าธรรมแสงทอง ดั่งเช่นทุกวันนี้

กำหนดการ

 • วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ตรงกับวันแรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑)
  • ๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
  • ๙.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหาร เชิญญาติโยมรับประทานอาหารเช้า
  • ๑๐.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แล้วร่วมกันถวายผ้ากฐิน
  • ๑๑.๐๐ น. พระเทพปริยัติมงคล แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ และให้พร
 • ประธาน พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) วัดจองคำ พระอารามหลวง (ม.) ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จ.ลำปาง
 • รองประธาน พระครูวินัยธร (รักศักดิ์ ฐิโตภาโส) วัดป่าธรรมแสงทอง

ร่วมบุญกฐินเพื่อสร้างพระอุโบสถวัดป่าธรรมแสงทอง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ เพื่อจักได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้ต่อไป


 • ชื่อบัญชี : แม่ชี วิมลลักษณ์ พุ่มแก้ว (แม่ชี ปูเป้)
  • ธ.ทหารไทย เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง เลขที่ 523-2-26696-4
  • ธ.ไทยพาณิชย์ สภากาชาดไทย เลขที่ 045-280174-3
 • แจ้งการโอน

 • ชื่อบัญชี : นาย สมชาย ศฤงคารินกุล
  • ธ.กรุงเทพ คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ เลขที่ 066-7-03655-2
  • ธ.กสิกรไทย ประดิษฐ์มนูธรรม เลขที่ 613-2-04991-0
 • แจ้งการโอน

ขออนุโมทนาในอานิสงส์แห่งบุญนี้ ช่วยส่งผลให้ท่านทั้งหลาย และครอบครัว จงเป็นผู้เจริญสว่างไสวทั้งทางโลก และทางธรรม คิดหวังปรารถนาสิ่งใดที่เป็นกุศล ขอให้สำเร็จก้าวหน้าทุกประการเทอญ … สาธุ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น