ประชาสัมพันธ์

๑ คำสัญญา ทำดีถวายพ่อ

๑ คำสัญญา ทำดีถวายพ่อ๑ คำสัญญา ทำดีถวายพ่อ

กาชาดมอบพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นที่ระลึกให้ผู้บริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตในโครงการ “๑ คำสัญญา ทำดีถวายพ่อ” ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ (ปิดทำการ ๑ มกราคม ๒๕๖๐) และได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลงบนโปสการ์ดอย่างงดงามและทรงคุณค่า เพื่อมอบให้ผู้บริจาคโลหิต

นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ “๑ คำสัญญา ทำดีถวายพ่อ” ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๘ มกราคม ๒๕๖๐ (ปิดทำการ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ) ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั่วประเทศ เพื่อเชิญชวนพสกนิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์บรมราชภูษิตาภรณ์ พิมพ์ลงบนโปสการ์ดขนาด A4 อย่างงดงามและทรงคุณค่า ส่วนด้านหลังภาพจะมีพระราชดำรัสพระองค์ท่าน ที่ได้พระราชทานชมเชยการบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ ณ ศาลาผกาภิรมย์ พระราชวังดุสิต ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน

อีกทั้ง ในช่วงเวลาดังกล่าว ประชาชนมีการเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงต้องเตรียมพร้อมสำรองโลหิตคงคลังไม่ต่ำกว่าวันละ ๓,๐๐๐ ยูนิต ซึ่งก่อนหยุดปีใหม่ โรงพยาบาลต่างๆ จะขอเบิกโลหิตเพื่อสำรองเตรียมพร้อมหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน จะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดรับบริจาคโลหิต ในวัน และ เวลา ดังนี้

  • วันจันทร์ ศุกร์ ตรงกับวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๙, ๓๐ ธ.ค. ๕๙ , ๖ ม.ค. ๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
  • วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ตรงกับวันที่ ๒๗ – ๒๙ ธ.ค. ๕๙ , ๔ – ๕ ม.ค. ๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.
  • วันเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตรงกับวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๙ , ๒ -๓ ม.ค. ๖๐ ,๗-๘ ม.ค. ๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ในส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิตในโครงการฯ ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบถามวัน เวลา รับบริจาคโลหิต ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101, 1760, 1770

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น