พุทธะดอทคอม

ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๓๐ ธรรมดี เพื่อชีวีงาม โดย สมเด็จพระวันรัต

สมเด็จพระวันรัตสมเด็จพระวันรัต

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมรายการ “ธรรมะคือคุณากร”  ปีที่ ๕ ครั้งที่ ๓๐ ในหัวข้อ “ธรรมดี…เพื่อชีวีงาม” โดย สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมฺคุตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

๑๗.๐๐ – ๑๗.๕๐ น. ลงทะเบียน
๑๗.๓๐ – ๑๗.๕๐ น. ผู้เข้าร่วมงาน พร้อม ณ ห้องประชุมชั้น ๘
๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ธรรมบรรยาย “ธรรมดี…เพื่อชีวีงาม”
๑๙.๓๐ – ๑๙.๔๕ น. จบงาน
ผู้ร่วมงานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
เว็บไซต์พุทธะ โทรศัพท์ ๐-๒ ๒๖๒-๓๓๓๓ ต่อ ๑๐๔๖, ๑๐๖๔

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร ปีที่ ๕ ครั้งที่ ๓๐”

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ธรรมะคือคุณากร ปีที่ ๕ ครั้งที่ ๓๐"
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร ปีที่ ๕ ครั้งที่ ๓๐”
แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น