ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๓๑ พระอาจารย์อินทร์ถวาย

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมรายการ “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๓๑ เนื่องในวันมาฆบูชา โดยพระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

๑๖.๐๐ - ๑๖.๕๐ น. ลงทะเบียน
๑๖.๓๐ - ๑๖.๕๐ น. ผู้เข้าร่วมงาน พร้อม ณ ห้องประชุมชั้น ๘
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
  โดยคณะนักเรียน กรุงเทพมหานคร
๑๘.๐๐ - ๑๙.๑๕ น. ธรรมเทศนา
  โดยพระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก
๑๙.๑๕ - ๑๙.๓๐ น. เจริญจิตตภาวนา
๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ถามตอบคำถาม (ถ้ามี)
  บูชาธรรม / จบงาน

หมายเหตุ :
วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
เว็บไซต์พุทธะ โทรศัพท์ ๐-๒ ๒๖๒-๓๓๓๓ ต่อ ๑๐๔๖, ๑๐๖๔

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๓๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖"