ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๓๒ พระราชญาณกวี

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมรายการ “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๓๒ โดยพระราชญาณกวี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

๑๗.๐๐ - ๑๗.๕๐ น. ลงทะเบียน
๑๗.๓๐ - ๑๗.๕๐ น. ผู้เข้าร่วมงาน พร้อม ณ ห้องประชุมชั้น ๘
๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ธรรมบรรยาย
๑๙.๓๐ - ๑๙.๔๕ น. เจริญจิตตภาวนา
๑๙.๔๕ - ๒๐.๐๐ น. ถามตอบคำถาม (ถ้ามี)
  บูชาธรรม / จบงาน

หมายเหตุ :
วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
เว็บไซต์พุทธะ โทรศัพท์ ๐-๒ ๒๖๒-๓๓๓๓ ต่อ ๑๐๔๖, ๑๐๖๔

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๓๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖"