พุทธะดอทคอม

ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๓๒ พระราชญาณกวี

พระราชญาณกวี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกพระราชญาณกวี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมรายการ “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๓๒ โดย พระราชญาณกวี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

๑๗.๐๐ – ๑๗.๕๐ น. ลงทะเบียน
๑๗.๓๐ – ๑๗.๕๐ น. ผู้เข้าร่วมงาน พร้อม ณ ห้องประชุมชั้น ๘
๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ธรรมบรรยาย
๑๙.๓๐ – ๑๙.๔๕ น. เจริญจิตตภาวนา
๑๙.๔๕ – ๒๐.๐๐ น. ถามตอบคำถาม (ถ้ามี)
บูชาธรรม / จบงาน

หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ เว็บไซต์พุทธะ โทรศัพท์ ๐-๒ ๒๖๒-๓๓๓๓ ต่อ ๑๐๔๖, ๑๐๖๔

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๓๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖”

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๓๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖"
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๓๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖”
แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น