พุทธะดอทคอม

ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ธรรมบรรยายเรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคาสู่นิพพาน

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมรายการ “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ในหัวข้อ “ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคาสู่นิพพาน” โดยพระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณฺโณ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

พระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณฺโณ
พระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณฺโณ

พระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณฺโณ ท่านเป็นพระธรรมฑูตทั้งสายสหรัฐอเมริกาและยุโรป มีผลงานทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง ที่ให้ข้อคิดและแนวทางปฏิบัติที่ดีงามในการดำเนินชีวิต ซึ่งได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย ทั้งในและต่างประเทศ

กำหนดการ

๑๗.๓๐ – ๑๗.๕๐ น. ผู้เข้าฟังธรรม ลงทะเบียน ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว)
๑๗.๕๐ – ๑๘.๐๐ น. ผู้เข้าฟังธรรม พร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๘ และนั่งประจำที่
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ธรรมบรรยายและการฝึกจิต เรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคาสู่นิพพาน
โดย พระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณฺโณ
วัดบางปลากด อ.องครักษ์ นครนายก
๒๐.๐๐ – ๒๐.๑๕ น. ถาม-ตอบ คำถาม (ถ้ามี)
จบการปฏิบัติธรรมและฟังธรรม
ผู้เข้าฟังธรรม คืนบัตรประจำตัว ที่หน้าห้องประชุม และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
เว็บไซต์พุทธะ โทรศัพท์ ๐-๒ ๒๖๒-๓๓๓๓ ต่อ ๑๐๔๖, ๑๐๖๔

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๓ – ๔/๒๕๕๕”

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๓ - ๔/๒๕๕๕"
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๓ – ๔/๒๕๕๕”
แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น