พุทธะดอทคอม

ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ธรรมบรรยายเรื่อง เข้าพรรษาอย่างไร ใจถึงธรรม

พระมหาอ้าย ธีรปัญโญพระมหาอ้าย ธีรปัญโญ

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมรายการ “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ในหัวข้อ “เข้าพรรษาอย่างไร…ใจถึงธรรม” โดยพระมหาอ้าย ธีรปัญโญ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

๑๗.๓๐ – ๑๗.๕๐ น. ผู้เข้าฟังธรรม ลงทะเบียน ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว)
๑๗.๕๐ – ๑๘.๐๐ น. ผู้เข้าฟังธรรม พร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๘ และนั่งประจำที่
๑๘.๐๐ – ๑๘.๐๕ น. พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ นั่งยังอาสนะโต๊ะบรรยาย
ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายของที่ระลึกแด่พระคุณเจ้า
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
ธรรมบรรยาย เรื่อง “เข้าพรรษาอย่างไร…ใจเห็นธรรม”
ธรรมสนทนา (ถาม – ตอบ) เรื่องพุทธภูมิและสังเวชนียสถาน ๔
เจริญจิตตภาวนา – แผ่เมตตา
ถวายสังฆทานเทียนพรรษา (และตักบาตรหนังสือธรรมะ – ถ้ามี)
รับพร / จบการปฏิบัติธรรมและฟังธรรม
๒๐.๐๐ – ๒๐.๑๕ น. ผู้ปฏิบัติธรรม คืนบัตรประจำตัว ที่จุดลงทะเบียน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :
วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
เว็บไซต์พุทธะ โทรศัพท์ ๐-๒ ๒๖๒-๓๓๓๓ ต่อ ๑๐๔๖, ๑๐๖๔

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕”

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕"
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕”
แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น