พุทธะดอทคอม

เว็บไซต์พุทธะขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรม“แสงธรรมส่องใจ..ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ”ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ในหัวข้อ"ฝึกสมาธิภาวนาแบบชาวพุทธ" โดยพระวิปัสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ...

เว็บไซต์พุทธะขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรม “แสงธรรมส่องใจ..ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ” ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ในหัวข้อ "การปฏิบัติธรรมไปตามลำดับ" โดยพระวิปัสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ในวันเสาร์ที่ ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด กำหนดจัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๖/๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด กำหนดจัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๕/๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ...

เว็บไซต์พุทธะขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรม “แสงธรรมส่องใจ..ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ” ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ในหัวข้อ "การปฏิบัติธรรมไปตามลำดับ" โดยพระวิปัสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ในวันเสาร์ที่ ...

เว็บไซต์พุทธะขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและฟังธรรม“แสงธรรมส่องใจ..ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ”ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ในหัวข้อ"ฝึกสมาธิภาวนาแบบชาวพุทธ" โดยพระวิปัสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด กำหนดจัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๖/๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด กำหนดจัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๕/๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด กำหนดจัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ...

เว็บไซต์พุทธะ ขอแจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๖ ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด กำหนดจัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๓/๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ...

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมฟังธรรม โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ๒ ถนนพระราม ๔ คลองเตย ...

เว็บไชต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงาน “ธรรมะชำระใจ เนื่องในวันเข้าพรรษา ๒๕๕๒” เชิญร่วมตักบาตร อาหารคาวหวาน อาหารแห้ง ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๖ โดยพระวิปัสสนาจารย์ “พระครูจันทนิภากร (ถวิล ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๕ โดยพระวิปัสสนาจารย์ “พระครูจันทนิภากร (ถวิล ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๔ โดยพระวิปัสสนาจารย์ “พระครูจันทนิภากร (ถวิล ...
ดูเพิ่มเติม