พุทธะดอทคอม

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๓ โดยพระวิปัสสนาจารย์ “พระครูจันทนิภากร (ถวิล ...

พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เบื้องต้น รุ่นที่ ๑ พร้อมกันอย่างเนืองแน่น ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 2 (ตึกข่าว) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พระวิปัสสนาจารย์ โดยพระครูจันทนิภากร (ถวิล ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๒ โดยพระวิปัสสนาจารย์ “พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร)” ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น โดยพระวิปัสสนาจารย์ “พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร)” ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๓ โดยพระวิปัสสนาจารย์ “พระครูจันทนิภากร (ถวิล ...

พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เบื้องต้น รุ่นที่ ๑ พร้อมกันอย่างเนืองแน่น ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 2 (ตึกข่าว) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พระวิปัสสนาจารย์ โดยพระครูจันทนิภากร (ถวิล ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๒ โดยพระวิปัสสนาจารย์ “พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร)” ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น โดยพระวิปัสสนาจารย์ “พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร)” ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ บจก. มาลีนนท์ทาวเวอร์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี ๒๕๕๒ ในวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ ...

เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ฝ่ายอาคารและสถานที่ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๑ โดยในตอนเช้า เวลา ๐๖.๓๐ น. ได้เชิญชวน ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนฟังธรรมบรรยาย เนื่องในวาระวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๑ โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี (www.watpahsunan.org) ...

เว็บไซต์พุทธะ และ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๑ โดยจัดงาน "ธรรมะชำระใจ เนื่องในวันเข้าพรรษา ๒๕๕๑" โดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ...

เชิญเข้าร่วมนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และพระธาตุ จัดแสดง ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (ตึก ๑๒ ชั้น) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ ...

ประเพณีชักพระศรีอาริย์ (หรือ พระศรีอาริยะเมตรไตร) วัดไลย์ ลพบุรี แต่เดิมจะจัดในช่วงหน้าน้ำ ตรงกับวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นประเพณีทางชลมารค เพราะน้ำจะท่วมทุ่งนาบ้านเรือน ...

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันวิสาขบูชา และงานเปิดตัวเว็บไซต์พุทธะดอทคอม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ และ วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม ๔ ภายในงานมีผู้แทนสมเด็จพระญาณสังวร ...

ตามที่ในปี ๒๕๕๒ เว็บไซต์พุทธะ ได้ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด จัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ขึ้น จำนวน ๖ ครั้ง โดยมี พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร) ...
ดูเพิ่มเติม