พุทธะดอทคอม

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด กำหนดจัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ...

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด กำหนดจัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ...
ดูเพิ่มเติม