พุทธะดอทคอม

เว็บไซต์พุทธะขอมอบหนังสือ “ธรรมเมตตา วันวิสาขบูชารำลึก”

ธรรมเมตตา วันวิสาขบูชารำลึกธรรมเมตตา วันวิสาขบูชารำลึก

เนื่องในวาระแห่งเดือนวิสาขปุณณมีปูชา เว็บไซต์พุทธะขอมอบหนังสือ “ธรรมเมตตา วันวิสาขบูชารำลึก” แต้มบันทึกบทธรรมคำสอนจากดวงใจ มรดกธรรมอันล้ำค่า เมตตาโดย อรัญวาสีภิกขุ รังษีมุนีศรีโพธิสัตว์ “พระครูบาบุญชุ่ม ณาณสํวโร” แด่สาธุชนผู้มีโพธิจิตที่สนใจรับหนังสือธรรมเล่มนี้ เพียงส่งซองเปล่าขนาด ซี ๔ (C4 249 x 324 มม.) จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง พร้อมติดแสตมป์จำนวน ๑๒ บาท มายัง สำนักงานเว็บไซต์พุทธะ:

สำนักงานเว็บไซต์พุทธะ
3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.พระราม 4
คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โดยท่านสามารถแนบที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้ทางเว็บไซต์ฯสามารถติดต่อกลับท่านได้ในกรณีที่มีปัญหาในการจัดส่ง

อนึ่ง เนื่องจากมีจำนวนหนังสือจำกัดเพียง ๗๐ เล่ม จึงขอจัดส่งให้เฉพาะท่านที่ส่งซองเปล่าเข้ามาตามลำดับ และจำกัดเพียงท่านละหนึ่งเล่ม เมื่อครบตามจำนวนที่จัดสรรแล้วจักได้แจ้งให้ทราบครับ

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ: 02 262 3333 ต่อ 1008 ในเวลาราชการ

หนังสือ “ธรรมเมตตา วันวิสาขบูชารำลึก” ฉบับ ebook สามารถดาวน์โหลดได้ที่หมวด ธรรมประพันธ์ เว็บไซต์พุทธะ

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น