พุทธะดอทคอม

เว็บไซต์พุทธะ รับมอบหนังสือทรงคุณค่าจากมูลนิธิบ้านอารีย์

เว็บไซต์พุทธะ รับมอบหนังสือจากมูลนิธิบ้านอารีย์เว็บไซต์พุทธะ รับมอบหนังสือจากมูลนิธิบ้านอารีย์

เว็บไซต์พุทธะ รับมอบหนังสือทรงคุณค่าจากมูลนิธิบ้านอารีย์ ตามโครงการมอบหนังสือธรรมะอารีย์ “ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการบรรลุธรรม” ซึ่งมูลนิธิบ้านอารีย์จัดโครงการมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุด โรงเรียน วัดและองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่หนังสือธรรมะออกสู่สังคม ธรรมทานนี้จะส่งต่อให้องค์กรตัวแทนเป็นผู้รับ สุดแท้จะมีผู้ใดมาได้พบได้อ่านและนำหลักธรรม หลักคำสอนไปปฏิบัติและเห็นด้วยตนเองอย่างแจ่มแจ้ง เป็นการอนุเคราะห์และสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ความชื่นฉ่ำเย็นไว้ให้แก่โลกสืบไป …. ขอขอบคุณและอนุโทนาบุญกับโครงการดีๆ ของทางมูลนิธิบ้านอารีย์ในการแบ่งปันครั้งนี้ด้วยค่ะ/ครับ

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น