ปกิณกธรรม

ปกิณกธรรมหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

ติดร่างแหด้วยความยึดมั่นถือมั่น

ไม่ถึง ๑๐๐ ปีทุกคนก็ต้องการจากโลกนี้ไป เพราะว่าสภาวธรรมตามความเป็นจริงนั้น เป็นดิน เป็นน้ำ เป็นลม เป็นไฟ ทุกคนต้องจากโลกนี้ไป ทุกคนนะเราทำอย่างไรชีวิตเราถึงจะมีความสุขที่สุดในโลก โดยที่ไม่ต้องสร้างบาป...

การระลึกถึงความตาย ทําให้จิตใจของเราสงบ

พระพุทธเจ้าท่านให้ทุกคนพากันเข้าใจนะ ที่เรามาร่วมรวมกันบําเพ็ญบุญกุศลให้กับผู้วายชนม์จากไปนี้ เป็นสิ่งที่ดีมาก ประเสริฐมาก มนุษย์เราทุกๆ คนที่เกิดมา เราต้องรักกัน เมตตากัน สงสารกัน ให้ความอบอุ่นซึ่งกั...

เพราะว่ากายกับใจมันคนละอย่างกัน

คนเราทุกๆ คน เมื่อเรามาอยู่ในรูปร่างกายนี้ ... ร่างกายนี้เค้าก็มีอิทธิพลต่อเรามากๆ จริงๆ นะ ถ้ามนุษย์เราไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทุกๆ คนนั้นต้องพากันหลงทางกันหมด เพรา...

ศีลห้า คือข้อวัตรปฏิบัติเพื่อหยุดตัวเอง

พระพุทธเจ้าให้เราเห็นทุกข์ที่จะเกิดแก่เราในอนาคต เห็นเหตุเกิดทุกข์ให้ชัดเจน ท่านถึงให้พวกเราทุกคนน่ะพากันสมาทานรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ ศีลห้านี้คือข้อวัตรปฏิบัติเพื่อหยุดตัวเอง ตัดกรรม ตัดเวร ตัดภัย เ...

เราอย่าเอาใจไปไว้กับความแก่ ความเจ็บ ความตาย

เราอย่าเอาใจไปไว้กับความแก่ ความเจ็บ ความตาย ทำใจให้สบาย ทำใจให้มีความสุข คนเราถ้าเอาไว้กับความแก่ มันก็มีความทุกข์ เอาไว้กับความเจ็บ มันก็มีความทุกข์ เอาไว้กับความตาย มันก็เป็นทุกข์ เอาไว้กับความพลัด...

เราจะเอาใจเป็นอันเดียวกับกายไม่ได้

กายเราป่วย ใจเราไม่ป่วย เราจะเอาใจเป็นอันเดียวกับกายไม่ได้ เราจะเอาใจเป็นความแก่ความเจ็บไม่ได้ เท่ากับเราขับเครื่องบิน คนขับเครื่องบินต้องบินระดับสูง ระดับ ๓๕,๐๐๐ ฟุตน่ะ มันถึงไม่ชนกับต้นไม้ไม่ชนกับอะ...

เพียงแต่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้บุญ

…เมื่อเรารักษาศีลข้อที่ ๓ คือการไม่ประพฤติผิดในกาม ย่อมได้ชื่อว่า ให้ความสุข ให้ความปลอดภัย แก่บุตร ธิดา ภรรยา สามีของผู้อื่น เป็นการให้ความคุ้มครองแก่สถาบันครอบครัวอย่างดีที่สุด… ถ้าเรามีเมตตามีกรุณา...

หายใจเข้าให้สบาย หายใจออกให้สบาย

เรานั่งสมาธิเค้าเรียกว่า เราพักผ่อนสมอง สมองเราก็คือเครื่องจักรเครื่องยนต์ เหมือนรถยนต์ เราต้องพัก เพราะมันมีความโลภ ความโกรธ ความหลงเยอะ มันต้องพักผ่อน…ใช่มั้ย มันจะระเบิดอยู่แล้ว พักผ่อนสมอง พักผ่อน...

ใจของคนเราทุกคนนี้ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย

เราทุกคนที่เป็นคนหรือเป็นมนุษย์ ก็มีส่วนประกอบทั้งหมดด้วยอาการสามสิบสองอย่าง เริ่มจากผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ที่ตอนที่เราเข้าพิธีอุปสมบทน่ะ ต้องบอกกรรมฐานก่อนที่จะ ครองผ้ากาสาวพัสตร์ นี้คือหน้าที่การงานที...

ศีล ๘ มันเหนื่อยนะ

ศีล ๘ มันเหนื่อยนะ แต่ได้บุญเยอะนะ คนเรามันต้องใจแข็ง ใจเข้มแข็ง ไม่งั้นรักษาศีลไม่ได้ ใจอ่อนทำไม่ได้ . . . . . ทุกอย่างถ้าเราอดทน เราทนทุกอย่างก็ผ่านไป ถ้าเราไม่อดไม่ทน เราจะโมโหเค้าได้ หลวงพ่อกัณหา ...

พระพุทธรูป พระประธาน วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

หลวงพ่อกัณหาแสดงธรรม วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ ๒ เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ...

สมาธิของคนเรามันน้อย น้อยเหลือเกิน

คนเรานี้นะอย่าไปตามกิเลส อย่าไปทำตามความโลภ ความโกรธ ความหลง เอาความอดทนออกมาทั้งหมดให้เต็มที่ เพราะความอดทนของคนนี้มีน้อย เอาความรับผิดชอบออกมา เอาความขยันออกมา อย่าเอาความขี้เกียจออกมา ต้องมีความสุข...