ปกิณกธรรม

เราทุกคนมีของดีของประเสริฐอยู่ในตัวแล้ว

มนุษย์เราคือผู้ที่ประเสริฐ ร่างกายของเราเป็นมนุษย์ เราทุก ๆ คนต้องเข้าสู่ระบบแห่งความเป็นมนุษย์ คือ ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อเข้าสู่ระบบแห่งความเป็นมนุษย์ ร่างกายของทุก ๆ คนเป็นมนุษย์...

คนเราอย่าไปคิดว่ารวยเสียก่อนมันถึงจะสบาย

ถ้าเราเสียสละคนก็ยอมรับได้นะ เพราะประเทศไทยเราไม่เข้าสู่ระบบของความเป็นมนุษย์ ระบบก็คือ ตื่นขึ้นมาต้องขยัน รับผิดชอบ ต้องอดทน ถึงเรียกว่าเข้าสู่ระบบ มีศีล ๕ มีศีลมีธรรม มีความสุขในการหายใจเข้าเอาออกซิ...

ทุกอย่างมันไม่เหมือนที่เราคิด เราต้องทำใจไว้

คนเราเกิดมาต้องเป็นผู้ให้ เพราะตายไปก็ไม่ได้อะไรไป … อย่าไปโง่หลาย เราต้องมีความสุขในการทำงาน มีความสุขมาก ถ้าเราอยากให้มันเหมือนที่เราคิด ถ้าไม่ประสาทก็น่าจะเป็นบ้านะ ทุกอย่างมันไม่เหมือนที่เราคิด เร...

คนเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะ

คนเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะ เช่นว่าวันนี้ฝนจะตกเราก็อย่าไปคิดอะไร มันจะตกมันก็ตก วันนี้แดดมันจะออกก็ให้มันออก ถ้ามันจะตายก็ให้มันตาย ถ้ามันจะอยู่ก็ให้มันอยู่ ทุกอย่างมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมัน ให้เรามีส...

ถ้าพิจารณากายดีๆ เราจะเข้าถึงเอง

. . . พระพุทธเจ้าจัดระบบระเบียบให้พระเพื่อไปมรรคผลพระนิพพาน . . . มีใครจะถามหลวงพ่ออีก หลวงพ่อเทศน์ให้ฟังจนเหลือแต่ปฏิบัติแล้ว พิจารณาร่างกายทุกวัน ดึงหนังตัวเองออก เอาเนื้อออก . . . อาการ ๓๒ เราจะได้...

จะรู้ได้อย่างไร? ว่าได้ใส่บาตรกับ “พระสงฆ์ที่แท้จริง”

ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าในปัจจุบันข่าวคราวของพระปลอม หรือผู้ที่อาศัย “ผ้าเหลือง” กระทำเรื่องอันมิใช่กิจของสงฆ์ที่พึงกระทำนั้นมีอยู่มากมาย บางเรื่องก็รุนแรงต่อความรู้สึกของผู้คนในสังคมซึ่งเป็นชาวพุ...

ความสุขคือเราเดินตามอริยมรรค

ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ข้าราชการ เกษตรกร เกษตรกรรม พ่อค้า ประชาชน ทั้งในประเทศต่างประเทศ ได้น้อมสำนึกถึงพระคุณอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่พระบริสุ...

งานคือการบำเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ

ส่วนใหญ่คนเรามันสมาธิสั้น อากาศร้อนก็ไปตามอากาศร้อน อากาศหนาวก็ไปตามอากาศหนาว ทุกสิ่งทุกอย่างมันไปตามน่ะ เราก็มีความสุขในการหายใจเข้าออกซิเจนเข้าร่างกาย หายใจออกสบายอย่างนี้ ทำงานมีความสุข ถ้าไม่ทำงาน...

หายใจเข้าให้มีความสุข หายใจออกให้สบาย

ถ้าเราไม่ตามพระพุทธเจ้า ไม่ตามในหลวงเราก็ต้องคางเหลืองแน่...เห็นด้วยมั้ย ชีวิตของเรานี่น่ะ ตื่นขึ้นมาต้องเอาศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ออกมาใช้ ความขยัน ความอดทน ความรับผิดชอบ ระดมเอามาใช้ ใหม่ๆ มันก็เค...

ของจริง คือ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย

ทุกคนต้องทำงานในชีวิตประจำวันให้มีความสุข หายใจเข้าหายใจออกให้มีความสุข เสียสละ จะเอาแต่สอนนั่งสมาธิไม่ได้ เพราะเขาต้องทำมาหากิน ทุกคนต้องมีสติ สัมปชัญญะ หายใจเข้า หายใจออกให้มีความสุข บำเพ็ญอุเบกขาบา...

ความสุขความดับทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่ไม่มีกิเลส

ไม่เกิน ๑๐๐ ปีทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไป คนเราทุกคนถือว่าเกิดมานี้เพื่อมาทำความดี มาสร้างบารมี มาสร้างคุณธรรม เพื่อมรรค เพื่อผล เพื่อพระนิพพาน เพื่อตัดภพตัดชาติโดยเฉพาะ มาเดินตามรอยพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า...

โอวาทวันมาฆบูชา ๒๕๖๑ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

วันนี้เป็นวันมาฆปุณมีประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ พุทธบริษัททั้งในประเทศต่างประเทศได้เอ่วันนี้เป็นวันระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันมาฆบูชาเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่มีองค์ปร...