ปกิณกธรรม

ปกิณกธรรม หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

ไม่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณ – หลวงพ่อกัณหา

ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องไม่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณ หลงอยู่ในกามคุณ เพลิดเพลินอยู่ในกามคุณ ใจของเราทุก ๆ คนนี้นะ ถ้าเราเอาใจไว้ที่ร่างกาย ร่างกายของเราก็แก่ เจ็บ ตาย พลัดพราก มันก็ต้องมีปัญหา เราไปหลงใน...

ร่างกายนี้เราเอามาใช้งานเหมือนรถยนต์เฉยๆ – หลวงพ่อกัณหา

ร่างกายนี้เราเอามาใช้งานเหมือนรถยนต์เฉยๆ แต่ใจของเรานี้ก็เปรียบเสมือนเจ้าของรถยนต์ เราต้องรู้จักนะ ต้องแยกออกจากกัน ถ้าเรารู้จักอย่างนี้น่ะ ปล่อยวางได้เนาะ เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้า เราเป็นลูกของพระบาท...

เจริญพรหมวิหารธรรมมากๆ – หลวงพ่อกัณหา

ให้ทุกท่านทุกคนพากันนั่งให้สบาย จะนั่งอยู่บนพื้นก็ให้สบาย นั่งอยู่บนเก้าอี้ก็ให้สบาย หายใจเข้าก็ให้สบาย หายใจออกก็ให้สบาย ให้มีความสุขในการนั่ง ให้มีความสุขในการหายใจให้สบาย ค่ำคืนวันนี้วันที่ ๑๑ ตุลา...

ศีลนี้เปรียบเสมือนแผ่นดิน – หลวงพ่อกัณหา

การประพฤติปฏิบัติธรรม ประการแรกท่านให้เน้นไปในเรื่องศีล ศีลนี้เปรียบเสมือนแผ่นดิน ถ้าเราไม่มีแผ่นดินเราก็ไม่มีที่อยู่ ไม่มีถิ่นฐานบ้านช่อง ศีลนี้จึงเปรียบเสมือนแผ่นดินเพื่อเป็นฐานรองรับ เพื่อให้เกิดสั...

ศีลนี้จะมาหยุดเรา ไม่ให้เราทำตามโลกธรรม

โลกธรรมนั้นน่ะมันทำให้ใจของเราเป็นทุกข์นะ ให้เรารู้จักโลกธรรมตามความเป็นจริงนะ การสร้างบารมี พระพุทธเจ้าให้เราเข้าใจเรื่องโลกธรรม ถ้าเรารู้จักโลกธรรมแล้วเราก็ได้ชื่อว่ารู้จักธรรมะ เมื่อเรารู้ธรรมะแล้ว...

หนทางที่จะไปพระนิพพานมันต้องมีอุปสรรค

การเดินทางของชีวิตเราต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ในการเดินทาง เพราะหนทางที่เราจะผ่านนั้น มันต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆ นานา ที่มันมาเป็นเหยื่อล่อใจของเราให้หลงอยู่ ให้เพลิดเพลิน สนุกสนาน สะดวกสบาย เป็นเหตุเ...

ศีลห้าเป็นพื้นฐานเป็นบาทฐานให้เราเกิดสัมมาสมาธิ

ศีลห้านี้ดีมาก ดีพิเศษ สามารถปิดนรก เมื่อละสังขารแล้วไม่ไปเกิดเป็นเปรต เป็นผี เป็นยักษ์ เป็นมาร เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉาน ศีลห้านี้เปรียบเสมือนเรือขนานยนต์ ลําหนึ่ง เป็นเรือที่ดีมากดีพิเศษ เป็นเคร...

เราทุกคนต้องทําได้ ปฏิบัติได้

พระพุทธเจ้าถึงเราให้พิจารณาร่างกายของเราทุก ๆ วัน แยกร่างกายเอาหนังออก เอาเนื้อออก เอาอะไรออก เพื่อธรรมะมันจะได้เกิด พิจารณาความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก จะได้แยกใจออกจากกาย จะได้แยกกายออกจากก...

ต้องรู้ ตื่น เบิกบานอยู่ตลอดเวลา

ถ้าเราแยกใจออกจากกาย แยกกายออกจากใจของเรานั้น เราจะมีปัญญานะ กามคุณจะมาครอบงําใจของเรานั้นไม่ได้ ให้ทุกท่านทุกคนเข้าใจนะ ว่าร่างกายของมนุษย์นี้ประกอบด้วยรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมกันเรียกว่าขัน...

ทำเหตุทำปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพาน

อย่าไปใจอ่อนตามสัญชาตญาณสิ่งแวดล้อม เพราะคนเรามันใจอ่อน เห็นเค้าผ่ามะนาวก็น้ำลายไหล…ใช่มั้ย เห็นอาหารอร่อยก็อดไม่ได้ ยกตัวอย่างนะ ต้องมีสติมีปัญญา พระพุทธเจ้าเรียกว่าทวนกระแส คนเราทุกคนต้องทวนกระแส อย...

ปกิณกธรรมหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

ติดร่างแหด้วยความยึดมั่นถือมั่น

ไม่ถึง ๑๐๐ ปีทุกคนก็ต้องการจากโลกนี้ไป เพราะว่าสภาวธรรมตามความเป็นจริงนั้น เป็นดิน เป็นน้ำ เป็นลม เป็นไฟ ทุกคนต้องจากโลกนี้ไป ทุกคนนะเราทำอย่างไรชีวิตเราถึงจะมีความสุขที่สุดในโลก โดยที่ไม่ต้องสร้างบาป...

การระลึกถึงความตาย ทําให้จิตใจของเราสงบ

พระพุทธเจ้าท่านให้ทุกคนพากันเข้าใจนะ ที่เรามาร่วมรวมกันบําเพ็ญบุญกุศลให้กับผู้วายชนม์จากไปนี้ เป็นสิ่งที่ดีมาก ประเสริฐมาก มนุษย์เราทุกๆ คนที่เกิดมา เราต้องรักกัน เมตตากัน สงสารกัน ให้ความอบอุ่นซึ่งกั...