ปกิณกธรรม

การระลึกถึงความตาย ทําให้จิตใจของเราสงบ

พระพุทธเจ้าท่านให้ทุกคนพากันเข้าใจนะ ที่เรามาร่วมรวมกันบําเพ็ญบุญกุศลให้กับผู้วายชนม์จากไปนี้ เป็นสิ่งที่ดีมาก ประเสริฐมาก

มนุษย์เราทุกๆ คนที่เกิดมา เราต้องรักกัน เมตตากัน สงสารกัน ให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกัน เพราะร่วมทุกคนที่อยู่ร่วมรวมกันนี้ไม่กี่สิบปีก็ต้องจากกันไปในที่สุด

คนโบราณสมัยก่อนโน้น อยู่ต่างจังหวัดน่ะ เวลามีคนตายในหมู่บ้าน ทุกคนในหมู่บ้าน เค้าจะบอกต่อๆ กันไปเอง พากันไปในงานคนตายเป็นส่วนใหญ่นะ ทุกๆ คนไม่ต้องบอกเชิญ ชาวบ้านเค้าจะบอกต่อๆ กันไปเอง

งานคนตายจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ญาติพี่น้อง วงศ์ตระกูล เพื่อนบ้าน เพื่อนฝูง บ้านใกล้ บ้านไกล เพื่อเราจะได้ร่วมรวมกันบําเพ็ญอุทิศส่งบุญกุศลให้ผู้วายชนม์จากไป

กาลเวลานั้นได้ผ่านไป ทิ้งอดีตที่เป็นความดีนั้นไว้เบื้องหลัง คนสมัยใหม่ให้ความสําคัญแก่ผู้ตายนั้นน้อยมาก

เปรียบเสมือนให้ความสําคัญแก่ข้าราชการผู้ใหญ่ที่มียศมีตําแหน่งสูงที่ท่านเกษียณราชการ เค้ามีความคิดว่าเกษียณราชการไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไร…

พระพุทธเจ้าท่านให้เราเอาคุณธรรมเป็นที่ตั้ง ไม่เอาเงินเป็นที่ตั้ง

การที่เราไปงานคนตายนี้ ได้บุญได้กุศลมากนะ เราได้ระลึกถึงเทวทูตทั้งสี่ ได้แก่ความแก่ ความเจ็บ ความตาย สมณะ

การระลึกถึงความตายนี้ดีมาก ทําให้จิตใจของเราสงบ จิตใจของเราจะได้ปลง จะได้ปล่อย จะได้วาง

พระพุทธเจ้าท่านถามพระอานนท์ว่า

“อานนท์…ระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง?”

พระอานนท์ตอบว่าระลึกถึงความตายวันละพันครั้ง พระเจ้าค่ะ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า

อานนท์…เธอนั้นยังประมาทอยู่ พระตถาคตเจ้านั้นระลึกถึงความตายทุกลมหายใจนะ…

เราไปในงานคนตายนั้น เราจะได้เกิดความเบื่อหน่าย คลายความยึดมั่นถือมั่น

ทุกคนเกิดมาในโลกนี้น่ะ สุดท้ายก็คือตาย ไม่มีมหาเศรษฐีที่ไหนในโลกนี้เอาเงินไปด้วย คนที่เค้ามีเงินมากๆ นะ เค้าไม่อยากคิดถึงความตาย โลกนี้ถึงเกิดมีซินแสขึ้น…

ซินแสที่ไม่มีคุณธรรม ชอบเอาใจคนที่มีเงินมากๆ ชอบบอกว่าอย่าไปคิดถึง เรื่องความตายนะ จิตใจจะหดหู่ ท่านอย่าได้ไปในงานคนตาย ถ้าไม่ใช่ญาติของท่านจริงๆ ท่านอย่าไป ถ้าไปแล้วเดี๋ยวจะมีอันเป็นไปนะ เดี๋ยวจะไม่รวยไม่เฮง มีเรื่องมีปัญหา…

สิ่งที่ถูกต้องตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น พระพุทธเจ้าสอนเราให้รักกัน เมตตากัน สงสารกัน สมัครสมานสามัคคีกัน อย่าแตกแยกความสมัครสมานสามัคคี เราต้องดูแลเอาใจใส่กันจนกว่าจะหมดลมหายใจ

ให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมคือกตัญญูกตเวที นี้แหละคือเครื่องหมายของคนดีจริงนะ เมื่อตายแล้วก็ต้องร่วมรวมกันบําเพ็ญบุญกุศลอุทิศให้ผู้ที่วายชนม์จากไป

งานคนตายที่เรามาร่วมรวมกันนี้จึงเป็นมหาบุญมหากุศล เพราะสิ่งที่ผู้ตายจากไปต้องการที่สุดคือ บุญ คือ กุศล เท่านั้น

โอวาทธรรมที่หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เมตตาให้พระอาจารย์สมัย อิณมุตฺโต เป็นองค์เทศน์ในงานสวดอภิธรรมอาม่ารัชนี จิระกาล ค่ำวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

ณ วัดทับทิมแดง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น