ปกิณกธรรม

ความสุข ความดับทุกข์ อยู่ที่เราเสียสละ

ความสุข ความดับทุกข์ อยู่ที่เราเสียสละความสุข ความดับทุกข์ อยู่ที่เราเสียสละ

คนเรามนุษย์เราได้ความสุขทางร่างกายจากการทานอาหาร จากการพักผ่อน จากการเปลี่ยนอิริยาบถ ความสุขความดับทุกข์ของเรานั้นอยู่ที่เรามีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อม ความสุขของมนุษย์เราอยู่ที่ใจที่มีความสงบ ความทุกข์อยู่ที่ใจไม่สงบ

โยมน่ะพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าเราปฏิบัติถูกต้องเราก็จะได้เป็นพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อย่างญาติโยมประชาชนนี้ก็สมควรจะได้เป็นพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี เพราะว่านี่เป็นเทคนิคที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมี ๔ อสงไขย แสนมหากัป เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความสุขความดับทุกข์

ทุกวันนี้โลกเราพัฒนาตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องทำมาหากิน แต่ยังไม่ได้พัฒนาเข้าถึงความสุขความดับทุกข์ที่แท้จริง ความสุขความดับทุกข์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่เราเสียสละ อยู่ที่เราไม่ตามความโลภ ความโกรธ ความหลงน่ะ

คนเราเกิดมาต้องเป็นผู้ให้นะ ถ้าเราอยู่ด้วยกัน ๒ น่ะ เราต้องเป็นผู้ให้ ถ้าเราเป็นผู้เอาเรามีปัญหาแน่ล่ะ

อย่างหลวงพ่อนี้มีความดีนะ หลวงพ่อบวชมา ๔๘ ปี ยังไม่เอาเงินสักบาท ฉันข้าวก็วันละครั้ง ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ ไม่ฟังวิทยุ ไม่ดูโทรทัศน์ ไม่มีมือถือ ไม่เล่นไลน์ หลวงพ่อเสียสละน่ะ

คนเราเกิดมาความสุขความดับทุกข์อยู่ที่เราเสียสละ ความสุขเราทุกคนน่ะอยู่ที่เราทำงาน เราทำงานต้องมีความสุข เพราะเรามีสติมีสัมปชัญญะ เราได้ขยัน รับผิดชอบ อดทน เราได้มีสติมีสัมปชัญญะ แต่คนเราไม่เข้าใจไปแยกศีลแยกธรรม แยกความดีออกจากธุรกิจหน้าที่การงาน มันเลยได้แต่เงิน ได้แต่บ้าน ได้ตั้งแต่รถ มันไม่ได้พระนิพพานน่ะ

พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีความสุขมากในการทำงานในการเสียสละ รับผิดชอบ ขยัน อดทนน่ะ ความอดทน รับผิดชอบ ขยัน มีสติสัมปชัญญะ คือองค์ของพระพุทธเจ้า

ศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันคือความสุขความดับทุกข์เนาะ ที่เค้าแยกศาสนากันน่ะ มันแล้วแต่ลัทธิแต่ละท้องถิ่น ถ้าเราไปว่าอันไหนดีก็ไม่ดีกว่ากันหรอก เป็นนักมวยหลายค่ายน่ะ … เห็นด้วยเนาะเพราะเราต้องรักกัน ที่สุดในโลกเนาะเราต้องเป็นผู้ให้

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น