ปกิณกธรรม

ติดร่างแหด้วยความยึดมั่นถือมั่น

ปกิณกธรรมหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

ไม่ถึง ๑๐๐ ปีทุกคนก็ต้องการจากโลกนี้ไป เพราะว่าสภาวธรรมตามความเป็นจริงนั้น เป็นดิน เป็นน้ำ เป็นลม เป็นไฟ ทุกคนต้องจากโลกนี้ไป

ทุกคนนะเราทำอย่างไรชีวิตเราถึงจะมีความสุขที่สุดในโลก โดยที่ไม่ต้องสร้างบาปสร้างกรรม

มันต้องมาพิจารณาเนาะ…เพราะว่ามันมีทางออก

คนเรานะถ้ามาเอาความสุขทางร่างกาย มันได้แต่บรรเทาไปวันๆ แถมเราจะติดร่างแหด้วยความยึดมั่นถือมั่น…จริงมั้ย ต้องมีสติมีปัญญาตลอดนะ

ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัมมาทิฏฐิน่ะ ทำอะไรทุกอย่างต้องประกอบด้วยปัญญา เราคิดดูน่ะการรักษาศีลของเรา ถ้าเรายังสงสัยว่า เอ้…เรารักษาศีลห้า ผิดหรือเปล่า ถ้าเราไปคิดอย่างนี้ไปทำไม่ได้ ยังผิดศีลอยู่ประมาณ ๒๐ – ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้สิ่งนั้นจะถูกต้อง พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราเข้าหาศีลบริสุทธิ์ เจตนาที่บริสุทธิ์นะ ว่าเราจะรักษาศีล ๕ให้บริสุทธิ์ ถ้าเรารักษาศีล ๕ เราบริสุทธิ์ เราจะได้เป็นพระอริยะเจ้า เป็นพระโสดาบันนะ น่าสนใจนะ

พื้นฐานของเราทุกคนมันเห็นแก่ตัวมาก มันมีทิฏฐิมากอัตตาตัวตน มันเกิดมาพื้นฐานประกอบด้วยกามกับพยาบาท ๒ อย่างนี้ อย่างเราทุกคนพ่อแม่เลี้ยงเราด้วยสัตว์ด้วยเนื้อสัตว์ทุกชนิด…ใช่มั้ย พวกเราทุกคนคิดว่าถ้าไม่ได้บริโภคเนื้อสัตว์อยู่ไม่ได้อย่างนี้เนาะ จนหมูเห็ดเป็ดไก่ ช้างม้าวัวควาย เราคิดเค้าเป็นอาหารเราหมดเนาะ…เห็นด้วยมั้ย เราเลยไม่มีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาป จิตใจเราเป็นอลัชชี เรียกว่าไม่ละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาป พระพุทธเจ้าสอนเรานะให้เรามีสติมีปัญญา

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น