ปกิณกธรรม

ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะ สิ่งที่เป็นอดีตก็ตามมาไม่ถึง

คนเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะ ถ้ามีสติมีสัมปชัญญะเค้าเรียกว่ามีทั้งศีล มีทั้งสมาธิ มีทั้งปัญญา มีทั้งสมถะ มีทั้งวิปัสสนา

คนเราความสุขความดับทุกข์ของมนุษย์น่ะ อยู่ที่เรามีสติมีสัมปชัญญะ ถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะสิ่งที่เป็นอดีตมันก็ตามมาไม่ถึง เพราะเราตั้งมั่นอย่างดี ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนในปัจจุบัน

ความสุขของเราอยู่ที่มีสติมีสัมปชัญญะหายใจเข้าให้มีความสุขเอาออกซิเจนเข้าร่างกายหายใจออกให้สบาย

งานคือความสุขที่สุดในโลก เพราะงานคือการเสียสละ คือการอดทน รับผิดชอบ มีสติมีสัมปชัญญะ โลกนี้เดี๋ยวนี้เค้าแยกธุรกิจหน้าที่การงาน การดำรงชีพออกไปหมด ทิ้งธรรมะหมด นี้เป็นความผิดพลาด อย่างนี้นะ เราปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติที่บ้าน ที่สังคม ที่ครอบครัว ประชาชนนี้เหมาะสมที่จะได้เป็นพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามีกันอย่างนี้นะ มันต้องอย่างนี้

แต่ชีวิตของเราไปทุ่มให้เงินบ้านรถลาภยศสรรเสริญสิ่งเหล่านี้มันก็ตั้งอยู่บนรากฐานของอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนแปลงอย่างนี้

ความสุขทางร่างกายเราได้จากการพักผ่อน เปลี่ยนอิริยาบถ ทานอาหารเพียงบรรเทาทุกข์ เราก็ต้องการให้มันสบายมีความสุข เราก็อืม…อาหารอันไหนอร่อยก็ไปหามาฝึกไปเรียนทำอาหารอร่อยทั้งประเทศไทยและต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะสุดท้ายมันก็ตามไปตามไปมีแต่แก่มีแต่เจ็บมีแต่ตายมันไม่ได้อะไร

พระพุทธเจ้าท่านถึงพาเราบำเพ็ญบารมี เห็นมั้ยพระพุทธเจ้าอดทนมาตั้งหลายหมื่น หลายแสนชาติ…ใช่มั้ย ขยัน รับผิดชอบ มีสติมีสัมปชัญญะหลายร้อย หลายพัน หลายหมื่นชาติ อย่างนี้เป็นต้น ความสุขความดับทุกข์มันอยู่ที่เราน่ะ

การปฏิบัติธรรมมันของง่ายอยู่หรอก ไม่ใช่ของลำบาก แต่ต้องทำให้เข้าใจอย่างนี้แหละ ต้องทำให้ดี อย่างนี้ง่ายหรอกไม่ลำบาก ถึงวันมาวัดก็มา

เรานั่งสมาธินะ เราให้มีความสุขในการหายใจเข้า มีความสุขในการหายใจออก เราทำอย่างนี้ความสงบมันมาเอง ถ้าเราอยากให้สงบมันไม่สงบหรอก เพราะว่ามันเป็นความโลภ ความโกรธ ความหลง คนเราน่ะอยู่ดีๆ มันก็ยังไม่เครียดนะ ไปนั่งสมาธิเข้ามันเครียด อย่างนี้นะ…ต้องฝึก (หลวงพ่อกำลูกอม) ถ้าไปกำมากๆ อย่างนี้บี้เลย มันต้องกำพอดีอย่างนี้

ในชีวิตประจำวันเค้าเรียกว่าต้องมีสมาธิธรรมชาติ คือมีสติมีสัมปชัญญะ ให้มีความสุข ถ้ามีความสุขน่ะอยู่กับหน้าที่การงาน เค้าเรียกว่าไม่ได้ฟุ้งซ่านหรอกเนาะ เดี๋ยวโยมจะได้สบายขึ้น อืม…รู้อย่างนี้ทำมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วเนาะ เพราะคนรุ่นใหม่สมัยใหม่นี่เค้าน่าจะก้าวไปไกลเนาะ

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น