ปกิณกธรรม

ทุกอย่างมันผ่านไปตลอด – หลวงพ่อกัณหา

ทุกอย่างมันผ่านไปตลอด - หลวงพ่อกัณหาทุกอย่างมันผ่านไปตลอด - หลวงพ่อกัณหา

ทุกคนน่ะไม่เกิน ๑๐๐ ปีก็ต้องจากโลกนี้ไป ร่างกายของเรานี้ เราจะได้ความสุขจากการทานอาหาร พักผ่อน เปลี่ยนอิริยาบถเพียงเล็กน้อย แต่ว่ามันไม่ใช่ความสุขความดับทุกข์ของมนุษย์น่ะ ต้องอยู่ที่ใจสงบ

ทำอย่างไรให้ใจสงบ . . .

เราต้องปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องนะ คนเราเกิดมาต้องเสียสละ ลำบากเดี๋ยวนี้อีกหลายชั่วโมงหลายเดือนหลายปีข้างหน้า คือความสุขความดับทุกข์ เราอดทนน่ะเดี๋ยวนี้มันยากลำบาก เดี๋ยวอีกหลายเดือนหลายปีข้างหน้าเราสบาย ขยัน รับผิดชอบอย่างนี้นะ คนเราต้องปฏิบัติเองพึ่งตัวเองด้วยการประพฤติปฏิบัติ ด้วยความเสียสละ รับผิดชอบ อดทน มีสติมีสัมปชัญญะ

คนเราน่ะมันโง่ไม่รู้จักน่ะตามอารมณ์ตัวเองตามใจตัวเองมันเลยทำให้ตัวเองทุกข์ยากลำบากทำให้ตัวเองไม่มีสติไม่มีปัญญาเพราะชีวิตของเราไปทุ่มให้กับความโลภความโกรธความหลงหมด

คนเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะ ความทุกข์มันจะเกิดกับเราไม่ได้ เพราะเราทุกคนสมาธิสั้น ทำไมถึงสมาธิสั้น เพราะว่ามันตามความโลภ ความโกรธ ความหลง…ใช่มั้ยต้องฝึกนะให้มีความสุขในการทำงานเสียสละรับผิดชอบขยันต้องเพิ่มขึ้นอีกเยอะรับผิดชอบอดทนต้องเพิ่มอีกเยอะทุกอย่างต้องพึ่งพาตัวเองน่ะในการประพฤติการปฏิบัตินะ

เห็นมั้ยหลวงพ่อบวชมา ๔๘ ปี ไม่เอาเงินสักบาท ฉันข้าวก็วันละครั้ง ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ ไม่ฟังวิทยุ ไม่ดูโทรทัศน์ ไม่มีมือถือ ไม่เล่นไลน์นะ หลวงพ่อเสียสละน่ะ คนเค้าถึงเอาตังส์มาให้หลวงพ่อเยอะ เอาให้หลวงพ่อก็ไม่เอาหรอกคืนให้ประเทศให้สังคมหมด คนเรามันต้องตั้งมั่นในความดีอย่างนี้นะ

หน้าสวยอย่างเดียวยังใช้ไม่ได้นะ ต้องขยัน อดทน รับผิดชอบ เสียสละ ปรับปรุงกายวาจาตัวเองใหม่หมด เราตามอารมณ์ตามใจตัวเองไม่ได้ แต่ก่อนเราพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งทุกคน เดี๋ยวนี้เราต้องพึ่งความดี…อดทนนะ สมาทานเป็นคนดีนะ

ทุกอย่างมันผ่านไปตลอด

เห็นมั้ยคนมาหาหลวงพ่อเยอะๆ มันก็หายไป

เดี๋ยวอากาศหนาวมาเรามีสติมีสัมปชัญญะเราก็ไม่มีความทุกข์

อากาศร้อนมา เราก็มีสติมีสัมปชัญญะไม่มีทุกข์ ทุกอย่างน่ะ

ความเหนื่อยยากลำบากมา ก็มีสติมีสัมปชัญญะไม่มีทุกข์

เห็นมั้ยพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอย่างความอดทนหลายร้อย หลายพัน หลายหมื่นชาติ ขยันมากมายหลายแสนชาติอย่างนี้ เจริญปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่ตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเอง

ถ้าเราเสียสละขยันรับผิดชอบน่ะ เราจะไม่ทะเลาะกับใครน่ะ ถ้าเราเสียสละเราก็ไม่ทะเลาะกัน

……….

โยม : โยมไม่ค่อยไหวมันปวดเจ้าค่ะ

หลวงพ่อ : คนยังไม่ตายก็ต้องปวด

โยมน่ะหน้าตาดีนะหน้าตาดีก็แก่เจ็บตายน่ะ

……..

โยมน่ะทำอย่างไรถึงจะเกิดบุญเกิดกุศล

หายใจเข้าให้ออกซิเจนเข้าร่างกายให้มีความสุข เราทำได้ที่เรามีการระลึกรู้ว่าเราต้องทำเนาะ ทุกอิริยาบถ มีสติอยู่กับเนื้อกับตัว คนเราถ้ามีสติอยู่กับเนื้อกับตัว เดี๋ยวใจมันจะสงบใจจะเย็น

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น