ปกิณกธรรม

มนุษย์ที่ประเสริฐ – หลวงพ่อกัณหา

คนเราน่ะเค้าแต่งหน้าแต่งตา ความสวยเค้าเรียกว่าเป็นมนุษย์จัดฉาก แต่งฟัน แต่งทุกส่วนสัดเรียกว่ามนุษย์จัดฉาก

มนุษย์ที่ประเสริฐ คือ มนุษย์ที่รู้จักธรรมะ
รู้จักสภาวธรรมตามความเป็นจริง

เราก็สร้างศักยภาพขึ้นมา เสียสละ ขยัน อดทน รับผิดชอบ มีความสุขในการทำงาน ไม่ต้องกลัวต้องสง่างาม ในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัว ต้องสู้นะ

คนเราน่ะร่างกายนี้ มันไม่ใช่สวย มันไม่ใช่งามนะ ความงามอยู่ที่เราเอาความเห็นถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้อง เข้าใจถูกต้อง แล้วก็ปฏิบัติ

คนเราถ้าเราสวยเรางาม เค้ามองเราไม่กี่ครั้งหรอก ถ้าเราเป็นคนดี คนเสียสละ ขยัน รับผิดชอบ คนก็ต้องมองเรื่อยๆ

เห็นมั้ย เรามองรูปพระเจ้าอยู่หัว เราจะน้ำตาใหล เพราะท่านเป็นคนดี เป็นคนเสียสละ รับผิดชอบ

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ วัดสันป่าสักวรอุไร จ.เชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น