ปกิณกธรรม

เพราะว่ากายกับใจมันคนละอย่างกัน

คนเราทุกๆ คน เมื่อเรามาอยู่ในรูปร่างกายนี้ … ร่างกายนี้เค้าก็มีอิทธิพลต่อเรามากๆ จริงๆ นะ

ถ้ามนุษย์เราไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทุกๆ คนนั้นต้องพากันหลงทางกันหมด เพราะความเข้าใจผิดมีความเห็นผิด ไปยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นของๆ เรา ไปยึดถือว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี้เป็นของเรา

ทุกๆ คนนั้นย่อมตกอยู่ในกระแสแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในทางจิตใจในชีวิตประจำวันอย่างไม่มีที่จบ ไม่มีที่สิ้น

พระพุทธศาสนานี้ แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม

พุทธะ แปลว่า ผู้รู้ ผู้มีปัญญา รู้สภาวธรรมตามความเป็นจริง

ใจของเราทุกๆ คนนี้ ถ้ามีพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มันจะตัดเรื่องกายออกไปจากใจ

กายเหนื่อย ใจเราก็จะไม่เหนื่อย
กายเจ็บ แต่ว่าใจของเราไม่ได้เจ็บ
กายแก่ แต่ใจของเราไม่ได้แก่
กายตาย แต่ว่าใจของเราไม่ได้ตาย

เพราะว่ากายกับใจมันคนละอย่างกัน

ที่เรามีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ เพราะว่าเราเอากายกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อเราเอาใจกับกายมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เราถึงมีความทุกข์

พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอนเราว่า กายกับใจมันคนละอันกันนะ

โอวาทธรรมที่หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เมตตาให้พระอาจารย์สมัยเป็นองค์เทศน์ในงานสวดอภิธรรมอาม่ารัชนี จิระกาล ค่ำวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

ณ วัดทับทิมแดง

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น