ป้ายคำ : วันแม่แห่งชาติ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ประชาสัมพันธ์

ธรรมโอวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗